Viceborgmester og formand for sundhedsudvalget i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen (O), mener at velfærdsmillionerne bruges forkert. Pårørende til ældre og de ældre selv mener ikke, at der er afsat nok økonomiske ressourcer til området – Eilersen mener, at en temperaturmåling er nødvendigt for at undersøge området nærmere.

I samme ombæring erkender hun, at Fredericia Kommune ligger rigtig højt i forhold til, hvor meget der bruges på netop ældreområdet sammenlignet med andre kommuner, hvis man tager udgangspunkt indbyggertallet.

Derudover fortæller prognoser på ældreområdet, at den demografiske udvikling får en væsentlig større rolle i vores samfund i de kommende år. Borgerne kommer til at leve i længere tid, men det vil også betyde, at der er brug for større økonomisk kapacitet. Derfor kan der opstå situationer, hvor der ganske enkelt ikke er penge nok, samtidig vil der være en udfordring i at have nok arbejdskraft, der kan tage sig af de ældre befolkningsgrupper. Der vil mangle varme hænder.

Derfor vil Dansk Folkeparti afsætte midler til at lave en temperaturmåling af ældreområdet, hvor der både kigges på, hvordan man tager sig af de ældre medborgere, og om der er et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Formålet er at se, om der kan spares penge på vikarkontoen, såfremt der er et godt arbejdsmiljø.

– Et plejehjem er borgerens hjem og som regel er det borgerens sidste hjem i ens slutfase af livet. Derfor skal et plejehjem ose af hjemlighed, og det skal være sådan, at borgerens præmisser og behov bliver opfyldt. Bare fordi man bliver ældre, så er man ikke ens, og vi er alle sammen forskellige, når vi bliver 30 og 50 år, og ligeledes gælder det, når vi bliver 70 eller 90 år, siger Susanne Eilersen.

Ifølge hende er der mange fantastiske medarbejdere, der skal løbe ekstra hurtigt og har en presset hverdag, hvilket er illustreret igennem et højt sygefravær. I den forbindelse bruges der mange vikarer, og det bliver dyrt i længden, hvis man ser på udbyttet i sidste ende. Vikarer kender heller ikke de ældre på samme måde som de fastansatte, og dermed får de i højere grad sværere ved at opfylde den enkelte borgers ønsker i et plejehjem.

Hun kaster også et blik på Stævnhøj Plejehjem, som gjorde indtryk på hende, idet plejehjemmet fik nogle påbud. Den 10. august holdt Senior- og Handicapudvalget et ekstraordinært møde på Stævnhøj Plejehjem og derefter blev udvalget orienteret omkring påbud samt handleplan for plejehjemmet, hvilket er et resultat af tilsynsrapporten foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er netop borgernes forskellighed, der er blevet overset i den her sammenhæng, da en kontinuerlig opdatering af dokumentation har manglet, hvis man spørger DF-politikeren:

– Det er frygteligt for de pårørende, hvis man skal se ens kære ikke trives og har det godt i de sidste år af ens liv.

Ifølge Susanne Eilersen har nogle borgere også svært ved at udtrykke deres følelser igennem ord, og her er en sundhedsjournal med til at afhjælpe på den udfordring. Derfor skal dokumentationen af borgerne kontrolleres hyppigt, både ved stikprøvekontrol og mere systematisk.

– Vi som politikere skal være en del af processen i plejehjemmene, og det fik vi også gjort klart over for ledelsen på Stævnhøj Plejehjem. Vi har derefter haft en god dialog, og vi er blevet lovet, at der er lavet nogle retningslinjer for, hvordan disse påbudsprocesser skal køre fremadrettet, konstaterer hun. Det har ikke været lig med, at der har været nul henvendelser, hvilket hun ikke ser som en positiv udvikling:

– Vi skal helst undgå henvendelser, og jeg har desværre i de seneste måneder haft nogle henvendelser fra pårørende, og det tyder på, at vores medarbejdere stadig løber stærkt, så vi skal kigge på ledelsesprocesserne på plejehjemmene, siger Susanne Eilersen, som for to uger siden meddelte, at at hun stiller sig til rådighed som borgmesterkandidat i Fredericia Kommune.

Det er et område, som hun fortsat vil fokusere på, hvis hun bliver valgt som borgmester, da det står hende nært. Hun vil kigge på forholdene og den overordnet rengøring i plejemmene, og hun vil tage de pårørendes henvendelser meget alvorligt. For hende vil hun ændre kulturen i ældreområdet, og dermed skal velfærdsmillionerne bruges på en anden måde.