Social- og Beskæftigelsesudvalget har holdt udvalgsmøde, hvor de blev orienteret om de indsatser, der er er i gang i Korskærparken. Indsatserne skal blandt andet medvirke til, at Korskærparken forbliver af Ghettolisten.

Projektchef i Den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia, Kasper Søstrøm Müller, har udarbejdet et bilag, sm der blev orienteret om på udvalgsmødet.

Blandt andet blev der orienteret om, at der er lavt uddannelsesniveau og langtidsledighed blandt beboerne, hvilket er nogle af de mest grundlæggende problematikker blandt beboerne i Korskærparken og Sønderparken.

I bilaget, som kan læses i fuldt omfang ved at klikke her, står der blandt andet:

“Social baggrund har stor betydning for hvorvidt unge mennesker får en uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i deres voksenliv.

Det er vigtigt at børn og unge har en dagligdag hvor det er normalt, at voksne går på arbejde, for at tjene penge til hverdagens opretholdelse. Der er en stor andel af børn og unge i Sønderparken og Korskærparken, som ikke oplever dette, da beskæftigelses- og uddannelsesgraden her er lavere end i Fredericia Kommune som helhed. Derfor kan det være svært for de unge at få en grundlæggende forståelse for, hvad der skal til for at få en uddannelse eller et job.

Mange beboere i Korskærparken og Sønderparken slås ofte med andre problematikker end arbejdsløshed eller manglende uddannelse. De har udfordringer med manglende sprogkundskaber, ringe kendskab til det danske samfund samt familiekonflikter, disse udfordringer er alle sammen barrierer, der kan besværliggøre vejen til arbejdsmarkedet for beboerne.”

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Peder Tind: Vi fik en god gennemgang

Fredericia AVISEN har talt med Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind, der fortæller om gennemgangen af indsatserne i Korskærparken.

“Vi fik en god gennemgang af de mange gode indsatser, der er i Korskærparken, og det var udvalget svært tilfreds med. Vi er rigtig glad for, at der leveres gode indsatser,” Tind og fortsætter:

“Der er blandt andet fokus på uddannelse og flere andre områder, som vi fik en beskrivelse af. Det er vigtigt, at vi løbende får opfølgning på resultaterne på både den korte og lange bane,” siger Udvalgformanden og slutter af med at komme ind på fokuset af at forblive af ghettolisten:

“Det er noget, som vi helt klart har fokus på i udvalget. Vi er kommet af ghettolisten og nu handler det selvfølgelig om, at vi ikke kommer på listen igen. Der er rigtig meget arbejde, som fortsat skal gøres for at blive af listen. Vi skal udvikle området yderligere, og det arbejder vi meget hårdt på,” slutter Peder Tind.

https://www.fredericiavin.dk/