Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune, mødtes torsdag morgen. Her skulle de blandt andet drøfte en løsning på pladsmanglen på Frederiksodde Skolen. Den løsning er nu fundet, den bliver dog midlertidig.

Børne- og Skoleudvalget (BSU) godkendte den 31. januar 2022 dels et forslag til midlertidig løsning på kapacitetsudfordringerne for afd. A på Frederiksodde Skole , dels en procesplan for yderligere dialog om løsningsforslag for afd. B, herunder præcisering af, at dialogerne skal fokusere på to mulige scenarier; flytning til pavilloner i Bøgeskov eller ved Kommunikationsvej/Lumbyesvej. Sidstnævnte scenarie åbner op for, at talentklasserne på afd. Nørre Allé kan blive berørt. Med afsæt i de supplerende dialoger skulle udvalget diskutere og godkende en midlertidig løsning for afd. B, C og D – enten med eller uden involvering af talentklasserne på afd. Nørre Allé.

Palle Dahl (DF), der sidder i udvalget, oplyser, at det var et enigt udvalg, der besluttede at placere pavilloner på Kommunikationsvej. Løsningen indebærer følgende:

  • Frederiksodde Skolens afd. B’s basisafdeling (forventet 40-45 elever) eller talentklasserne (3 årgange a 2 klasser) på afd. Nørre Allé fra skoleåret 2022/2023 flytter til plads ved Kommunikationsvej/Lumbyesvej.
  • Løsningen gør det muligt for alle elever og undervisere at forblive relativt tæt på deres nuværende fællesskaber, men det vurderes i praksis stadig at blive en selvstændig ”satellit”.
  • Faglokalerne på afd. Nørre Allé vil skulle bruges, som derved ikke aflastes for presset herpå.
  • Frederiksodde Skolen bevarer alle deres undervisningslokaler på Ullerupdalvej eller overtager de undervisningslokaler, som talentklasserne bruger – til gavn for bl.a. afd. C og D.

– Vi tænker på de sårbare børn, og dem vil vi gerne det bedste for, da de er uskyldige og ikke selv har valgt det. Vi kan se en udfordring i, at de skulle flyttes ud til Bøgeskov og så fremskynder vi den nuværende proces, siger Palle Dahl.