Liv, død, kunst og kærlighed bringes i spil, når kunstnerne Flemming Jarle og Mogens Leander blænder op for fællesudstillingen: HERE TODAY – GONE TOMORROW.

Kunstnerne har op til udstillingen gennem det forløbne år givet hinanden ”kunstneriske benspænd”. De har stillet hinanden nogle af livets store eksistentielle spørgsmål – hvorefter opgaven har været at omsætte disse visuelt til værker – hvor der til gengæld intet krav har været til materialevalg eller udformning. Således vil der være et bredt spektrum af anvendte materialer, såsom bronzestøbninger – installationer – maleri – tegning og foto – ligesom der pustes nyt liv i balsamerede, for længst afdøde rotter og andre kæledyr. Alt i alt en udstilling med berøringsflader til Platons og Nietzsches filosofiske udredninger – der mødes i et pirrende krydsfelt mellem tro og videnskab. Udstillingen handler også om det himmelstræbende – menneskets vilje til utopien og håbet om en højere styrende kraft.

Flemming Jarle har etableret sit helt eget bronzestøberi: FOX BELLY GALLERY – som nok er det eneste af sin art i Danmark. Hans kunstneriske arbejde er kendetegnet ved en undersøgende tilgang til forskellige materialer og processen i arbejdet omkring skulpturen. Hans værker kredser om hverdagens spor og ”aflejringer” af ting og hændelser som vi ellers ikke tillægger værdi, men som han i sine værker giver en ny betydning og en ny varighed. Til hans kunstneriske virke hører også fotografiet, hvormed han dokumenterer den kunstneriske proces, men også medregner som en del af det færdige værk med de støbte skulpturer.

Jarle dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunst-akademi i 2005 fra billedhuggerskolen, Charlottenborg. Flemming Jarle modtog Trekantens Kunstpris 2010 – for sin eksperimenterende og nyskabende kunst.

Mogens Leander grundlagde i 1984: THE NEW ICON-SCHOOL of DENMARK og arbejder i dag i sit atelier: DOCTOR ARTES KUNST CREMATORIUM. I sin kunst trækker Mogens Leander en lige linje fra antikken og bronzealderen, over oldkirken og den byzantinske kunst til nutiden. På grundlag af dette rige materiale forvandler kunstneren den klassiske ikonkunst til et moderne formsprog. Ofte arbejder Leander med billedflader der er opbygget af adskillige lag maling, indtil den kraftige stoflighed er opnået. De kraftige ridser og mishandlinger med gafler og syle ned gennem lærredets overflade, blotlægger underlæggende lags strukturer, og nye farver og former eksponeres frem som arkæologiske kulturlag. Nedridsede sætninger og udsagn virker som en blanding af tilfældighed og nøje tilrettelagt strategi. Projektionsflader for begær, drømme og visioner. Spejlinger af vores egen ny-spirituelle tidsalder. Mogens Leander har gennem årene skabt blivende værker til 10 danske kirker.

Udstillingen åbnes af Karen Grøn – direktør for Trapholtmuseet.

Nicolai Kunst & Design . Nicolaikomplekset . Skolegade 2 D

Fernisering fredag den 14. August kl. 16 – 18