Det er rigtig godt, at regeringen nu lægger op til at fjerne flere af de benspænd, der i dag forhindrer mere vedvarende energi på land. Men regeringens forslag tager ikke højde for, hvordan vi får borgerne og lokalsamfundene med på vognen, lyder det fra KL.

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil, der skal sikre en firedobling af vedvarende energi på land. Udspillet fjerner en række af de benspænd, der i dag forhindrer mere grøn energi – fx indsigelsesretten i forhold til placering af vindmøller tæt på kirker og mulighed for at opstille energianlæg i herregårdslandskaber.

– Der er flere gode takter i regeringens udspil, hvor der bl.a. fjernes en række lovmæssige benspænd, som vi fra kommunernes side har peget på i flere år, siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:

– Men desværre har regeringen tilsyneladende glemt borgerne i udspillet. I dag er borgermodstanden nemlig den største udfordring, fordi der er store ulemper og meget små fordele for et lokalsamfund ved at lægge jord til vindmøller, solceller og andre store anlæg. Det er borgerne, der skal bo ved siden af de store energianlæg, og hvis de skal se en fidus i dét, kræver det jo, at incitamenterne vender rigtigt.

Derfor er det ifølge KL-formanden afgørende at skabe større gevinster til lokalsamfundene, hvis regeringens ambition om en firedobling af vedvarende energi på land skal lykkes. Ellers risikerer balancen i landets udvikling at knække midt over.

– Gevinsten ved at blive nabo til større energianlæg skal ganske enkelt være større, og det bliver den, hvis det kommer et helt lokalsamfund til gode. Placeringen af anlæggene skal derfor ske i en lokalt forankret proces, og så er det nødvendigt, at en del af det overskud, der kommer fra de grønne energianlæg, går til kompensation til lokalområdet. Så man fx kan bruge midlerne på naturgenopretning, drikkevandsbeskyttelse, rekreative faciliteter eller landsbyfornyelse.

Forslag til udbudsmodel for stor-skala-anlæg


KL foreslår, at de store energiarealer – energiøer på land – etableres, så de kombinerer stor-skala-etablering og landdistriktsudvikling. Det kan give et milliardbeløb til landdistriktsudvikling – uden statsstøtte og på frie markedsvilkår. Regeringen har taget stor-skala-tilgangen til sig, men det skal understøttes af økonomiske gevinster til lokalområderne.

– Vi vil gerne hjælpe regeringen med at komme i mål. Derfor har vi foreslået en udbudsmodel for stor-skala-anlæg på land. Det vil åbne markedet for bl.a. de danske pensionsselskaber. Så er der både midler til landdistriktsudvikling og billig grøn strøm til alle danskere. Det må da også være i Folketingets interesse, og vi ser derfor frem til den videre dialog, siger Martin Damm.