Med genindførelsen af håndværkerfradraget er der nu føjet endnu et økonomisk incitament til boligejerens beslutning om at istandsætte og vedligeholde huset. Ud over håndværkerfradraget kan boligejeren nemlig fortsat drage nytte af forsyningsselskabernes tilskud til energiprojekter, ligesom de energibesparende tiltag i sig selv giver en økonomisk gevinst.

– I den forbindelse kan især vinduesudskiftning fremhæves som en god investering, ikke mindst på den lange bane, fortæller tømrermester Bo Frandsen fra Fredericia. Og han understreger samtidig, at stadig flere benytter sig af netop denne mulighed for at få fuld valuta for deres investering i boligforbedring – i hvert fald i Fredericia-området, hvor Bo Frandsen primært arbejder.

Store besparelser og bedre indeklima 
– Efter en vinduesudskiftning opnår boligejeren typisk en årlig besparelse på varmeregningen på flere tusind kroner. Sammen med muligheden for at bruge håndværkerfradrag og få energitilskud giver det helt sikkert en stærk tilskyndelse til at komme i gang, og vi oplever i hvert fald en stærkt stigende efterspørgsel især på vinduesudskiftninger, fortæller Bo Frandsen og fortsætter:

– Men mange prioriterer også at få nye vinduer, fordi de på den måde opnår bedre udnyttelse af dagslyset og slipper for ubehagelige trækgener og fodkulde. På den måde kan man sige, at en vinduesudskiftning ikke alene giver god økonomisk mening, men også øger komforten inden døre, så man får maksimal værdi ud af sin investering.

Kun morgendug uden for huset
En af de mange af Bo Frandsens kunder, som for nyligt valgte at opgradere boligen med nye vinduer, er pensioneret ingeniør Peter Sølling fra Fredericia. Han og konen bor i et etplans-parcelhus opført i 1980, og husets døre og vinduer trængte efterhånden gevaldigt til en udskiftning:

– De gamle vinduer og døre var både rådnet og punkteret, og vi mente, at tiden nu var inde til at få nogle nye. Og jeg må sige, at det især har været fornøjelse på nogle kolde morgener, at vi ikke længere har dug indvendig mellem glaslagene i de gamle punkterede termoruder, men kun oplever morgendug på de nye vinduers yderside, fortæller Peter Sølling.

Ægteparret har fået udskiftet samtlige af boligens 19 dør- og vinduesmoduler med nye Velfac Ribo døre samt Velfac Ribo træ/alu-vinduer med støjreducerende tolagsglas. Peter Sølling havde forinden undersøgt de potentielle energibesparelser via energiberegneren på Velfacs hjemmeside. Den viste, at de nye vinduer og døre i kombination med boligens el-opvarmning efter al sandsynlighed vil spare ægteparret for næsten 6000 kr. årligt fremover.

Samtidig betød renoveringens omfang, at ægteparret har kunnet udnytte håndværkerfradraget fuldt ud i år og dermed fratrække i alt 30.000 kr. på næste års årsopgørelse.

– Vi havde under alle omstændigheder skullet lave renoveringen. Men det er selvfølgelig ekstra rart, at vi nu kan trække nogle af udgifterne fra, samtidig med at der formentlig er store besparelser på varmeregningen at se frem til, runder Peter Sølling af.