Arbejdet med at sikre FredericiaC og hele Fredericia bymidte mod havvandsstigninger er godt i gang. På vestsiden af Gl. Havn har entreprenøren brudt asfalten op og er i gang med at omlægge eksisterende forsyningsledninger og lægge nye i jorden.

I denne uge går et tilsvarende arbejde på østsiden af Gl. Havn i gang mellem Oldenborggade og den første kanal. For at gøre plads til dette arbejde, er det nødvendigt at nedtage udsigtsplatformen i bunden af Gl. Havn. Det sker i løbet af de kommende dage. Nedtagningen ventes fuldført inden weekenden.

”Vi etablerede den midlertidige udsigtsplatform i august sidste år og det har været en succes. Rigtigt mange mennesker har benyttet sig af muligheden for at følge etableringen af den første kanal fra oven, og vi er glade for den store interesse, der er for byggeriet”, siger Tim E. Andersen, projektdirektør i FredericiaC.

Man kan fortsat følge arbejdet på byggepladsen fra udsigtstårnet syd for kanalen. Frem til åbningen af kanalen i sensommeren kan man ligeledes følge arbejdet døgnet rundt via to webkameraer på FredericiaC’s hjemmeside.
Når ledningsarbejdet er færdigt, begynder entreprenøren at støbe den betonplint omkring bunden af Gl. Havn, der både dæmmer op for fremtidige oversvømmelser og skaber et landskabeligt byrum med mulighed for ophold og aktivitet ved vandet.

(Foto: FredericiaC )