Regeringen foreslår, at 30 % af bistanden til udviklingslandene i 2023 skal være grøn. Derudover skal der bruges 3,5 milliarder kroner mere på indsatser inden for migration, nærområder og skrøbelige stater i 2025. Det sker med den ambition, at færre bliver nødt til at flygte, og at flere kan skabe sig en fremtid i deres hjemland i stedet for at søge en ny tilværelse i Europa.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler:

– Med denne omfattende reform sætter regeringen handling bag den nye udviklingspolitiske strategi. Et bredt flertal i Folketinget blev før sommerferien enige om, at den danske udviklingsbistand i fremtiden skal fokusere langt mere på klimaindsatser og hjælp til nærområderne og skrøbelige lande. Vi skal turde prioritere for at nå vores fælles mål om at hjælpe flere mennesker bedre.

Han tilføjer: 

– Danmark skal være i front på klimadiplomati og grøn udviklingspolitik. Med vores forslag til Finanslov 2022 sætter vi derfor det ambitiøse mål, at 30% af bistanden skal være grøn i 2023. Samtidig skal hovedparten af klimabistand gå til klimatilpasning, som er efterspurgt af både udviklingslandene selv, af FN og civilsamfundet.

Et bredt politisk flertal blev med den nye udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, i juni i år enige om, at dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til en mere tryg og bæredygtig verden. Hovedprioriteterne for de kommende års udviklingsbistand er kampen for klima, natur og miljø og at skabe håb og fremtidsmuligheder for mennesker i skrøbelige lande og i nærområder til krise og konflikt.

De udviklingspolitiske prioriteter 2022