Forside Danmark Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere

Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere

DEL
Foto: Claus Fisker

Som led i aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat midler til at styrke repatrieringsordningen, heriblandt at understøtte etableringen af informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringslovens målgruppe.

Som en del af denne aftale udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) et kursusforløb med henblik på at opkvalificere kommunale medarbejdere, så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde målrettet med vejledning om repatrieringslovens muligheder. Initiativet skal bidrage til at implementere nye regler i integrationsloven vedrørende systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen, som træder i kraft den 1. juli 2018.

Leverandøren skal udarbejde et oplæg til indhold og struktur for undervisningen samt den generelle organisering af kurset. Det stilles som krav, at kurset indeholder de forskellige elementer i lovgivningen på området, herunder repatrieringsloven og lovændringerne pr. 1. juli 2018 i repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Der skal leveres et landsdækkende kursustilbud i form af et dagskursus, hvor alle kommuner skal have mulighed for at deltage på dagskurset. Leverandøren skal udbyde kurserne i alle fem regioner, så det er tæt på kommunerne og samtidig lægger op til tværkommunal videns- og erfaringsudveksling.

DEL