Det er en skuffende høj andel, selv for målrettede kontroller, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den hyppigste fejl har været manglende lastsikring, især når dele af læsset har været afleveret og resten af læsset skulle videre til en ny destination.

Kontrollerne er gennemført af Tungvogncenter Syd, der dækker de tre politikredse Syd – og Sønderjylland, Fyn og Sydøstjylland og arbejder med tungvognskontroller af alle slags. Det har været foretaget kontroller i alle de tre politikredse, og især omkring kendte opbevarings- og salgssteder, hvor politiet har været tilstede ved aflæsning og udpakning af fyrværkeri. Der har været tale om grundige kontroller, der bl.a. også har været  opfølgning  på konkrete anmeldelser.

Sagerne afgøres med bøder.

De konstaterede forseelserne var bl.a.:

  Mangelfuld lastsikring
Manglende tilsyn af ildslukkere
Manglende ildslukningsudstyr
Manglende uddannelse
Manglende sikkerhedsudstyr til chauffør/medhjælper
Manglende skriftlige anvisninger / ikke korrekte skriftlige anvisninger ( beskriver hvad chaufføren skal gøre
ved uheld og evt. lækager)
Manglende / ikke korrekte transportdokumenter ( lig med: manglende overblik over mængden af farligt gods, hvilket f.eks. ved brand i køretøjet kan have stor betydning)
Beskadigede emballager, ikke lukkede emballager. 
Manglende afmærkning af køretøj
Manglende sikkerhedsrådgiver tilknyttet firmaet

Et par af de konkrete sager så sådan ud:

Den 27. december 2018 blev et sættevognstog standset ved Vingsted nær Vejle. Der var umiddelbart synlige fejl på lasten som gjorde, at lastbilen blev returneret til afsenderen i Vandel. Her blev hele sættevognen tømt. Det blev i den forbindelse konstateret at der manglede transportdokument for en del af lasten, at ikke under 16 papkasser var beskadigede og to papkasser var ødelagt af fugt, idet pappet var helt blødt. Tre kasser var ikke lukket og der var fri adgang til indholdet, ligesom to kasser var ikke fyldt efter. Derudover manglende lastsikring og der var dårlig wrapning af nogle paller (hvilket senere på lastbilens rute ville have givet problemer). De beskadigede kasser skulle pakkes om, nogle skulle destrueres, inklusiv det indeholdte fyrværkeri, og to paller skulle wrappes om.

Den 29. december blev en varebil standset i Vejle midtby. Køretøjet var ikke afmærket og føreren havde ikke den krævede uddannelse. Transportdokumentet var ikke  korrekt (angav en væsentlig mindre mængde end der blev transporteret), der var mangelfuld lastsikring og ingen skriftlige anvisninger. Der manglede én ildslukker, der manglede sikkerhedsudstyr og virksomheden havde ingen sikkerhedsrådgiver. 

https://www.facebook.com/mrhoejer/
Annonce