En ny befolkningsundersøgelse identificerer for første gang årsagerne til, at nogle danskere er i tvivl om organdonation. To ud af tre danskere har taget stilling, men mere end en halv million er så meget i tvivl, at det er en barriere for, at de kan tage stilling. I anledning af den nationale Organdonationsdag den 12. oktober opfordrer Dansk Center for Organdonation danskerne til at sætte ord på deres tvivl og tage snakken om organdonation.

“Undersøgelsen slår fast, at tvivl i forhold til organdonation er kompleks, og i høj grad handler om følelser. De danskere, der er i tvivl, gør sig tanker om livet efter døden. Nogle giver udtryk for, at de ønsker at bevare kroppen hel efter døden. Andre finder det vanskeligt at tænke på at have andres organer i sig, også selv om de selv skulle have brug for en transplantation. Her kan vi ikke forlange, at man bare skal tage stilling – tvivlerne har brug for at tale med andre om deres tanker og tvivl,” siger Helle Haubro Andersen, Centerleder i Dansk Center for Organdonation.

Familien har stor betydning

Befolkningsundersøgelsen påpeger desuden, at familiens mening betyder meget for tvivlerne, når de selv skal træffe en beslutning om organdonation. Selvom tvivl kan være en barriere for at tage stilling, så ved vi nu, at tvivlerne overordnet er positive overfor organdonation. Helle Haubro Andersen forklarer:

“Tre ud af fire tvivlere synes, organdonation er en god ting. Bare fordi tvivlerne ikke har taget stilling, betyder det ikke, at de er imod organdonation, tværtimod. Hvis vi skal nå tvivlerne, skal vi skabe rum og plads til dialog om organdonation både i familien og i offentligheden.”

Vi tog snakken om organdonation

”Ingen kan vide, hvordan i morgen ser ud. Vi havde talt om organdonation i familien, Marcus havde også taget stilling på trods af sin unge alder. Men vi havde ikke regnet med, at vi skulle stå i en situation, hvor det blev aktuelt,” siger Bettina Bach.

En efterårsdag i 2018 stod Bettina Bachs 19-årige søn Marcus ikke op, som han plejede. Han blev fundet livløs i sengen efter et epileptisk anfald. Marcus blev forsøgt genoplivet og med fuld udrykning kørt til hospitalet.

”På hospitalet fik vi at vide, at det så meget sort ud. Jeg gjorde derfor lægen opmærksom på, at hvis det kom dertil, hvor der ikke var mere at gøre, så var Marcus organdonor. Men lægen sagde, det skal vi slet ikke tale om nu. Nu kæmper vi for Marcus liv,” fortæller Bettina Bach.

Efter fem dages kamp blev Marcus erklæret død og blev efter eget ønske organdonor. Det var en stor lettelse for familien, at de havde talt om organdonation og derfor kendte Marcus holdning.

Tal med din familie til Organdonationsdagen

Generelt er gruppen af danskere, der er i tvivl kendetegnet ved, at de har svært ved at tale om og forholde sig til organdonation. Til Organdonationsdagen den 12. oktober giver Dansk Center for Organdonation danskerne en anledning til at sætte ord på deres tvivl og tale sammen om organdonation.

En undersøgelse af danskernes tvivl om organdonation 2019:
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Norstat i samarbejde med BRO. Der er i alt gennemført 997 CAWI-interviews med danskere i alderen 15+ i perioden 25/4-15/5 2019. Stikprøven er repræsentativ på sociodemografiske faktorer som køn, alder og region.
Derudover er der foretaget otte dybdeinterviews med selvidentificerede tvivlere, som er rekrutteret fra den kvantitative undersøgelse

Danskernes holdning til organdonation 2018: Dansk Center for Organdonation undersøgelse af danskernes overordnede holdning til organdonation 2018. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1007 CAWI-interview med danskere i alderen18+ år i perioden 21-23. september 2018.

http://bit.ly/rosalecture