I kølvandet på sagen om Jacob Bjerregaard har flere partier rettet opmærksomheden på andre forhold i Fredericia Kommune, herunder om det ifølge styrelsesloven er tilladt at være medlem af økonomiudvalget, hvis man er gift med en koncernchef i kommunen. Det er det socialdemokratiske byrådsmedlem, Lars Ejby Pedersen, der er gift med koncernchefen for Familieafdelingen.

Det er paragraf 29 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, der har fået SF, De konservative og Venstre til at stille spørgsmål til forvaltningen omkring medlemmer af byrådet. I en mail fra den 15. marts 2021 har Venstres byrådsgruppe bedt forvaltningen om at undersøge om byrådsmedlemmer ansat i kommunen sidder i de rette udvalg, herunder økonomiudvalget. Det har man gjort for at sikre, at der ikke er nogle habilitetsproblemer.

§ 29, stk. 5 siger: “Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget, b) økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde”.

Lars Ejby Pedersen er netop i denne valgperiode medlem af økonomiudvalget. Alligevel er der tilsyneladende ingen der tidligere har rejst spørgsmålet om, hvorvidt at der kan være et problem med, at hans kone også er koncernchef i Fredericia Kommune. Kirsten Blæhr har været ansat i hendes nuværende stilling siden 2004, og det var et år før, at Lars Ejby Pedersen blev valgt til byrådet for første gang. Hendes officielle titel er Koncernchef.

(Foto: Screenshot fra fredericia.dk)

Lars Ejby Pedersen afviser at der skulle være et problem med hans medlemsskab af økonomiudvalget, og nævner at det er blevet undersøgt via Kommunernes Landsforening:

– Det er for længe siden blevet undersøgt via jurister i Kommunernes Landsforening, om jeg er inhabil, og vurderingen lød at når der et direktørniveau imellem, så er der tilstrækkelig med afstand. Min kone refererer til direktøren for børn og unge, og der er derfor et direktørled imellem. Så derfor har man altså vurderet, at der ikke er habilitetsproblemer, siger Lars Ejby Pedersen.

Den forklaring stiller Tommy Rachlitz Nielsen fra De Konservative sig ikke tilfreds med. Han mener at det er problematisk, når der er så tætte bånd mellem byrådsmedlemmer og topembedsfolk i Fredericia Kommune.

– Hvis man sidder som leder af Familieafdelingen og i praksis har en chefstilling, så føler jeg mig ikke tryg ved, at der måske lige er en chef mere over hende. Det er og bliver en chefstilling, som Ejbys hustru har. Hun får en lederløn. Hun kaldes for Koncernchef. Jeg tror de fleste af os kan se, at det kan give komplikationer, når han er gift med en højtstående chef i forvaltningen, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

Venstres Peder Tind har også stillet spørgsmål. Venstre skrev en mail til forvaltningen den 15. marts, hvori de bad om at få undersøgt byrådsmedlemmernes eventuelle habilitetsproblemer. Det kom som en følge af advokatundersøgelsen, der blev offentliggjort den 12. marts 2021.

– Vi vil gerne have afklaret de her spørgsmål. Det er selvfølgelig folks eget ansvar at få undersøgt spørgsmålet om habilitet. Men for en god ordens skyld vil vi gerne, set i lyset af advokatundersøgelsen, have undersøgt om byrådsmedlemmerne sidder i de rigtige udvalg, siger Peder Tind.

Venstres byrådsgruppe afventer fortsat et svar på de rejste spørgsmål. Tind finder det også kritisabelt overfor de ansatte hvis de kommer i tvivl, om man har den ene eller anden kasket på, og mener derfor at spørgsmålene skal afklares.

Udover Lars Ejby Pedersen (A), der sidder i økonomiudvalget, og selv er ansat som leder i kommunen på misbrugsområdet, er Susanne Mørch Bjerregaard (A) ansat som lærer, og sidder i skoleudvalget. Ole Steen Hansen (A) er ansat som Events- og arrangementskoordinator og sidder i økonomiudvalget, mens John Nyborg (A) er ansat i Fredericia Kommune som leder af dagtilbudene.

Sune Nørgaard fra SF er meget utilfreds med, at der overhovedet kan rejses tvivl om byrådsmedlemmernes habilitet. Han har det sidste års tid offentligt givet til kende, at han er ikke er glad for socialdemokraternes absolutte flertal i byrådet.

– Jeg har udtrykt stor kritik af Familieafdelingen, hvor Lars Ejby Pedersens hustru er chef. Jeg synes det er ren fiktion, når Lars Ejby påstår, det ikke er et problem, at han sidder i økonomiudvalget, selvom han er gift med en topleder i kommmunen. Jeg giver ikke noget for det med, at der lige skulle være en ekstra chef mellem hende og økonomiudvalget. Faktisk finder jeg det også problematisk, at der er så mange chefer. Man kan jo ikke lade være med at tænke over, om de skal have en ekstra chef ind for at kunne løse problemet med paragraf 29, stykke 5″, udtaler Sune Nørgaard.

Lars Ejby Pedersen har været medlem af byrådet i Fredericia siden 2005. Han er tidligere ordfører for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Advokatundersøgelsen der blev offentliggjort den 12. marts 2021, rejste spørgsmål om en længere række af problemer i forvaltningen, efter at forhenværende borgmester Jacob Bjerregaard var kommet i søgelyset på grund af et grundkøb på Argentinervej i Fredericia.

Artiklen er blevet rettet således at Ole Steen Hansens aktuelle stilling er Events- og arrangementskoordinator.

5 1 stem
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
11 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Jens Jørn Pedersen
19:17 - 11. april 2021 19:17

Denne artikel griber fat i meget centrale problemer i hele den kommunale konstruktion.
Der er kun en ting at sige: Der skal ryddes op, og den siddende kommunalbestyrelse er ikke i stand til det.
Der er dårlig arbejdsmiljø og forkerte relationer.
https://avisen.nu/pens-kriminaldommer-borgerne-har-ret-i-deres-kritik-af-fredericia-kommune/

Jens Jørn Pedersen
21:18 - 11. april 2021 21:18

Således er Vibeke Kinch imellem Lars Ejby og hans kone Kirsten Blæhr. Så ved vi også hvorfor Vibeke Kinch skulle ansættes igen. Dermed er den “gode” kontakt mellem Lars Ejby og Kirsten Blæhr bibeholdt. Hvis en anden var kommet ind i billedet, så ville kontakten blive brudt.

Poul Rand
Poul Rand
05:27 - 12. april 2021 05:27

Endnu et eksempel på det nuværende byråds manglende evne og kendskab til love og regler, men også embedsmænd med samme mangel.

Brian Magnussen
Brian Magnussen
05:52 - 12. april 2021 05:52

Det må undersøges.

Jimmy Hansen
Jimmy Hansen
07:31 - 12. april 2021 07:31

Det er vel ikke usædvanligt , hvis vi kikker på vores regering er der rodet så meget rundt i familierelationer at man bliver rundtosset , største delen af rådgivere og tætte medarbejdere er jo koner , kærester , venner , børn , oldebørn .
Hvis man kikker på regeringens stamtræ er det nepotisme i reneste form.

Karen Møberg
Karen Møberg
12:20 - 12. april 2021 12:20
Svar til  Jimmy Hansen

Det samme gælder i Fredericia Kommune, når man som frivillig bisidder gennem 12 år, blot har fået lidt indsigt i, hvordan ansættelser og nepotisme har udviklet sig. Det er hårrejsende.

Carl Hansen
Carl Hansen
10:29 - 12. april 2021 10:29

Der kræves ingen uddannelse for at blive politiker – i modsætning til næsten alle andre erhverv. Enhver tåbe kan bruges. Og du betaler tåbernes fest!

Jens Jørn Pedersen
10:47 - 12. april 2021 10:47

Det er også muligt at læse:
https://avisen.nu/kommunalbestyrelsers-ansvar/

Karen Møberg
Karen Møberg
12:16 - 12. april 2021 12:16

Den omtalte konstellation af chefstillinger og en nære kontakt til byrådsmedlemmer har jeg forlængst gjort både de konservative og venstre opmærksom på for over 10 år siden, men ingen har reageret på min hentydning, da jeg fandt ud af det, samtidig væltede møjsagerne frem i Familieafdelingen, på Ungdomscentret og på skoleområdet, sidstnævnte var i forbindelse med sagen om Sct Knuds Skole. I disse sager har det undret, at ingen politiker har reageret på, at noget var fuldstændig forkert.Thomas Banke udtalte til mig, da han var blevet sat på plads?? at Kirsten Blæhr sparede penge til kommunen, men de som havde de rigtige forbindelse, fik hvad de skulle bruge, det fandt jeg personligt ud af, da jeg modtog en mail fra Thomas Banke, som blev sendt ud til byrådspolitikerne, men uheldigvis ramte min mail, det var en pinlig affære, som jeg selvfølgelig videregav til de omtalte byrådspolitiker og Datatilsynet. Der har været urent trav i Fredericia Kommune gennem mange år og ikke mindst de sidste år, hvor Socialdemokraterne har siddet med lukkethed på alle vigtige poster. Med Vibeke Kinchs genansættelse må enhver da kunne se, at intet skal være anderledes, for der kunne jo komme ting frem, som kunne være ubehageligt for kommunen.

Poul Rand
Poul Rand
12:28 - 12. april 2021 12:28
Svar til  Karen Møberg

Byrådet handler ud fra egne interesser og ikke det de er ansat til.

Somsak
Somsak
14:26 - 12. april 2021 14:26

Hvis i får brug for en til at rydde op i det organisatoriske rod, uheldige familierelationer og anden form for nepotisme, så kan i bare henvende jer. Hele forvaltningen trænger til at blive gået efter i sømmene, vi kunne passene engagere de brugere der bruger forvaltningens forskellige grene og høre om deres erfaringer.
Der er masser af gode medarbejdere, dem skal man holde på resten skal videre med deres karriere, der skal være vandtætte skodder, her i kommunen er der ingen skodder….