Jelling Varmeværk og Bredsten Balle Kraftvarmeværk indgår ny aftale med TVIS, som etablerer en 17,5
kilometer lang fjernvarmeledning for at forsyne de to byer fra varmesæsonen i 2021-2022.


Det er afgørende i forhold til vores værdier, at varmeforsyningen til vores forbrugere er så grøn som mulig.
Aftalen med TVIS bringer os så tæt på 100 % grøn varme som praktisk muligt, fordi solpanel-anlægget
naturligvis fortsætter sin produktion. Vi har arbejdet på denne aftale i næsten 10 år, også derfor er det en
historisk dag for Jelling Varmeværk, hvor vi forener bæredygtighed med lavere priser og budgetsikkerhed.
Samtidigt fjerner vi risici, der er forbundet med at have eget produktionsapparat. Som formand er jeg
begejstret for aftalen, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand ved Jelling Varmeværk.


Når de 630 fjernvarmeforbrugere i Bredsten Balle og 1052 forbrugere i Jelling modtager varmen fra TVIS,
bliver det med en væsentligt reduceret CO2-udledning på 93 procent. CO2-udledningen fra fjernvarmen
reduceres med 108.000 tons over en 20-årig periode

Vi er glade for den nye aftale med TVIS, som fremtidssikrer vores lokale fjernvarme og udfaser naturgassen
fra vores forsyning. Vi genetablerer det lave prisniveau på vegne af vores forbrugere, som kommer forrest i
den grønne omstilling med det her initiativ. Vi vil gerne have, at man kan tage varmen for givet, derfor gør
vi os også umage om at sikre et højt miljøhensyn, lave priser og stabil forsyning, siger Tage Majgaard,
bestyrelsesformand i Bredsten Balle Kraftvarmeværk.


17 kilometer fjernvarmeledning, 3 pumpe-stationer og 3 vekslerstationer
TVIS investerer ca. 90 mio kr i projektet, som omfatter etablering af transmissionsledning fra TVIS’ system i
Vejle, inklusive pumpestationer og vekslerenheder. De første cirka 6,5 km af ledningen er fælles og herefter
etableres der separate ledninger til de to byer.


TVIS har siden selskabets start i slut-80’erne haft meget stabile, lave varmepriser modsat priserne på el, olie
og gas, som har svinget meget. Det er en stabil, miljøvenlig og fremtidssynet varmeløsning, som vi tilbyder
til de nye fjernvarmeselskaber og deres forbrugere, som dermed bidrager massivt til Vejle Kommunes
klimaplaner om at sænke CO2-udledningen inden 2030, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand i TVIS.


Samtidigt viser projektet en positiv samfundsøkonomi på 33 mio. kr. over en 20-årig periode på grund af
udfasningen af fossile brændsler, og fordi den eksisterende kapacitet i TVIS-systemet udnyttes. Det
kommer alle forbrugerne til gode.


Grøn omstilling i praksis
TVIS’ varme er baseret på overskudsvarme fra industri, spildevandsbehandling, affaldsforbrænding og
kraftvarme produceret på biomasse. TVIS udnytter altså varme, der ellers ville gå til spilde.


Vi ser frem til et samarbejde med flere af Trekantområdets varmeselskaber om at udfase fossile brændsler.
Vi vil meget gerne tilbyde fjernvarmen, hvor det er muligt og også gøre nye forbrugere opmærksomme på
de økonomiske og miljømæssige fordele ved varme fra TVIS, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS.


Over det næste år investerer TVIS i udvidelser af fjernvarmen i Kolding og i Vejle. Tilkobling af
fjernvarmenettene i Bredsten-Balle og Jelling giver store årlige besparelser for både de eksisterende og de
nye fjernvarmekunder i TVIS-systemet. Og det reducerer CO2-udledningen med knap 5.400 tons pr. år.,
hvilket svarer til ca. 2000 nye bilers årlige CO2-udledning.

Jelling Varmeværk og Bredsten Balle Kraftvarmeværk indgår ny aftale med TVIS, som etablerer en 17,5
kilometer lang fjernvarmeledning for at forsyne de to byer fra varmesæsonen i 2021-2022.


Det er afgørende i forhold til vores værdier, at varmeforsyningen til vores forbrugere er så grøn som mulig.
Aftalen med TVIS bringer os så tæt på 100 % grøn varme som praktisk muligt, fordi solpanel-anlægget
naturligvis fortsætter sin produktion. Vi har arbejdet på denne aftale i næsten 10 år, også derfor er det en
historisk dag for Jelling Varmeværk, hvor vi forener bæredygtighed med lavere priser og budgetsikkerhed.
Samtidigt fjerner vi risici, der er forbundet med at have eget produktionsapparat. Som formand er jeg
begejstret for aftalen, siger Frans Andersen, bestyrelsesformand ved Jelling Varmeværk.

Når de 630 fjernvarmeforbrugere i Bredsten Balle og 1052 forbrugere i Jelling modtager varmen fra TVIS,
bliver det med en væsentligt reduceret CO2-udledning på 93 procent. CO2-udledningen fra fjernvarmen
reduceres med 108.000 tons over en 20-årig periode


Vi er glade for den nye aftale med TVIS, som fremtidssikrer vores lokale fjernvarme og udfaser naturgassen
fra vores forsyning. Vi genetablerer det lave prisniveau på vegne af vores forbrugere, som kommer forrest i
den grønne omstilling med det her initiativ. Vi vil gerne have, at man kan tage varmen for givet, derfor gør
vi os også umage om at sikre et højt miljøhensyn, lave priser og stabil forsyning, siger Tage Majgaard,
bestyrelsesformand i Bredsten Balle Kraftvarmeværk.
17 kilometer fjernvarmeledning, 3 pumpe-stationer og 3 vekslerstationer
TVIS investerer ca. 90 mio kr i projektet, som omfatter etablering af transmissionsledning fra TVIS’ system i
Vejle, inklusive pumpestationer og vekslerenheder. De første cirka 6,5 km af ledningen er fælles og herefter
etableres der separate ledninger til de to byer.
TVIS har siden selskabets start i slut-80’erne haft meget stabile, lave varmepriser modsat priserne på el, olie
og gas, som har svinget meget. Det er en stabil, miljøvenlig og fremtidssynet varmeløsning, som vi tilbyder
til de nye fjernvarmeselskaber og deres forbrugere, som dermed bidrager massivt til Vejle Kommunes
klimaplaner om at sænke CO2-udledningen inden 2030, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand i TVIS.
Samtidigt viser projektet en positiv samfundsøkonomi på 33 mio. kr. over en 20-årig periode på grund af
udfasningen af fossile brændsler, og fordi den eksisterende kapacitet i TVIS-systemet udnyttes. Det
kommer alle forbrugerne til gode.
Grøn omstilling i praksis
TVIS’ varme er baseret på overskudsvarme fra industri, spildevandsbehandling, affaldsforbrænding og
kraftvarme produceret på biomasse. TVIS udnytter altså varme, der ellers ville gå til spilde.
Vi ser frem til et samarbejde med flere af Trekantområdets varmeselskaber om at udfase fossile brændsler.
Vi vil meget gerne tilbyde fjernvarmen, hvor det er muligt og også gøre nye forbrugere opmærksomme på
de økonomiske og miljømæssige fordele ved varme fra TVIS, siger Jørgen Nielsen, direktør i TVIS.
Over det næste år investerer TVIS i udvidelser af fjernvarmen i Kolding og i Vejle. Tilkobling af
fjernvarmenettene i Bredsten-Balle og Jelling giver store årlige besparelser for både de eksisterende og de
nye fjernvarmekunder i TVIS-systemet. Og det reducerer CO2-udledningen med knap 5.400 tons pr. år.,
hvilket svarer til ca. 2000 nye bilers årlige CO2-udledning


0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer