I knapt et år har Fredericia Kommune videofilmet rehabiliterende møder i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor syge borgere har været indkaldt. Det sker ifølge Dennis Mølgaard Hansen, der er arbejdsmarked og borgerservicechef, for at kunne dokumentere vold og trusler mod offentligt ansatte på kommunen. Det er ikke fordi, at der har været mange sager om vold eller trusler imod de kommunalt ansatte. Dennis Mølgaard Hansen skønner, at der har været en håndfuld sager de sidste 1 1/2 år, som kommunen har anmeldt til politiet. Hvor mange at disse sager, der er faldet dom i, ved Dennis Mølgaard Hansen ikke.

Til de rehabiliterende møder i Arbejdsmarkedsafdelingen er der som regel 7-8 mennesker til stede fra kommunes side, hvor den syge borger alene er mødt op – måske med en bisidder. Alligevel skønner kommunen, at det er nødvendigt at videofilme mødet.

– Kommunen har været udsat for, at der ikke er faldet dom i de sager vi har anmeldt, da bevisførelsen ikke kunne løftes. Det er derfor, at rehabiliterende møder i Arbejdsmarkedsafdelingen videoovervåges. Optagelserne skal kun bruges til at løfte bevisførelsen, hvis medarbejderen bliver udsat for vold eller trusler. Efter 30 dage bliver optagelsen slettet igen, oplyser Dennis Mølgaard Hansen.

Fredericia Kommune mener ikke, det er nødvendigt, at orientere borgerne ved indkaldelsen, om at deres møde bliver videofilmet. Et skilt ved mødelokalerne afslører, at der er videoovervågning. Dermed mener kommunen, at gældende lovgivning er overholdt, og at man som borger ikke kan nægte at deltage i mødet.

Hvis man selv skulle få lyst til at optage mødet med kommunen, er der helt klare regler, man som borger bliver mødt med: Gør du det, så aflyser kommunen mødet. En sag du kan læse mere om her : Kommune truer borgere: Optager du mødet, så aflyser vi!