SKOLER GÅR FREM I NY MÅLING: National trivselsmåling viser stabilitet og fremgang på skolebørns trivsel i Middelfart Kommune. Eleverne er glade for at gå skole og resultaterne viser, at flere års indsats med at forbedre trivslen på skolerne ser ud til at bære frugt.

“Er du glad for din skole?” og “Er du glad for din klasse?” er nogen af de spørgsmål eleverne fra 0.-9- klasse har svaret på i den nationale undersøgelse, som blev offentliggjort kort før sommerferien. I Middelfart Kommune er det korte svar til det spørgsmål: “Ja!”.

Det glæder borgmester Steen Dahlstrøm:
– Hvis vi skal sikre os, at alle børn lærer optimalt, så kræver det, at vi sørger for, at børnene først og fremmest har det godt. Trivslen er nøglen til læring, og derfor glæder det mig, at vi går frem i undersøgelsen. Det fortæller os, at de initiativer, som de enkelte skoler har iværksat for at fremme trivslen – de virker.

Undersøgelsen bygger på mange forskellige spørgsmål om både elevernes sociale og faglige trivsel. Resultatet for Middelfart Kommune viser en stabil og positiv fremgang på alle skoler.
Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen fortæller:

– Vi har de seneste år haft stort fokus på børn- og ungefællesskaber, hvor skolerne har arbejdet på, at alle børn skal føle, at de er en del af et fællesskab. Tallene for trivslen viser nu en tydelig fremgang i forhold til sidste års måling: Andelen af elever, som svarer, at de er glade for deres skole er steget fra 78% til 81%, og når det gælder glæden ved deres egen klasse, så der også en fremgang fra 81% til 84%. Det er rigtig positivt.

Særligt Lillebæltskolen ligger højt på landsplan, men bl.a. Båring, Fjelsted Harndrup og Anna Trolles skoler høster nu også resultatet af en forstærket indsats omkring trivsel hos eleverne.

Anna Trolles Skole placerer sig med skolens samlede trivsel på en score på 4,6 ud af 5 mulige. Skolen har løftet sig markant fra sidste års måling – og spørger du skoleleder Lone Bodekær, skyldes det et fælles fokus med involvering af både elever og forældre:

-Vi har bl.a. indført trivselssamtaler med alle elever hver 3. måned. I samtalerne sætter vi mål for trivslen sammen med eleven, og følger op på om de bliver opfyldt. Det betyder også noget for trygheden og fortroligheden, at hvert barn har en fast kontaktperson, som er den samme lærer, som tager trivselssamtalen. Og så har vi lavet et stærkt teamsamarbejde omkring den enkelte klasse, hvor klasseteamet mødes hver uge.

Fakta om arbejdet med trivsel i Middelfart Kommunes skoler:
Trivslen blandt børn og unge er et stort fokusområde, og nogen af de mange konkrete tiltag er:
• Skolernes sundhedsprofiler: Her er kommunen fra 1.08.15 gået fra projekt til at drifte skolesundhedsprofiler på 0. – 4. – og 8. klassetrin. Herudover er der iværksat en udvidet indsats på 4. klassetrin. Det betyder en større mulighed for at opspore børn i mistrivsel på et i forvejen sårbart tidspunkt i barnets liv, og iværksætte konkrete handlinger derpå.
• Handleguiden er endnu et initiativ som er igangsat. Gennem denne forpligter skolen sig til at få flere perspektiver på det enkelte barns læring og trivsel.
• Derudover har Skoleafdelingen og Familieafdelingen startet et samarbejde omkring fravær, som i regi af Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen udruller et beredskab, som skal håndtere social og psykisk mistrivsel hos børn og unge.

Se hele undersøgelsen på https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/trivsel