Tilliden er væk efter brug af borgmesterens fortrykte underskrift”

Tri-sagen tager endnu en skæv drejning efter redegørelsen vedrørende tri-sagen er udrettet. Redegørelsen viser blandet andet at anbefalingen til tri sagen indeholdte borgmesterens fortrykte underskrift, og den blev videresendt uden Jacob Bjerregaard havde godkendt sin egen underskrift. Hos Det Konservative Fredericia finder vi dette meget problematisk og dybt uacceptabelt. Uanset hvor meget tidspresset, man som udvalgsformand kan blive tangerer kopiering af Borgmesterens underskrift som dokumentfalsk. Har Borgmesteren stadig tillid og tiltro til at udvalgsformanden, Lars Ejby kan løfte sin opgave? Hvor meget mere skal der til i den katastrofale sagsgang af trisagen før Borgmesteren reagerer og finder en ny udvalgsformand, så borgerne i Fredericia fortsat kan bevare tilliden til Jacob Bjerregaard?

Med venlig hilsen

Søren Grøn Stampe, Bestyrelsesmedlem i Fredericia Konservative Vælgerforening