De seneste år har de seks borgmestre i Trekantområdet kæmpet for bedre togforbindelser. Dels mellem byerne i Østjylland og dels mellem Østjylland og Hamborg. Med DSBs nye køreplan, der træder i kraft den 13. december, bliver en del af ønskerne opfyldt. DSB indsætter nemlig ét ekstra tog i timen mellem Aarhus og Fredericia, således at kører 4 tog i timen i myldretiden, mens passagerer udenfor myldretid kan tage 3 tog i timen.

– Vi er rigtig glade for, at det i myldretiden er lykkedes at få den S-togs-lignende drift mellem de østjyske byer, som vi har ønsket os så længe, siger Koldings borgmester Jørn Pedersen, der er formand for Trekantområdet.

Også forbindelsen til Tyskland er blevet bedre. Her er der i dag kun to daglige afgange mellem Østjylland og Flensborg. Med den nye køreplan kan de 73.000 dagligt rejsende mellem Jylland og Tyskland hoppe på toget hver anden time. Og rejsetiden mellem fx Vejle og Hamborg bliver reduceret med 5 minutter.

Selv om Jørn Pedersen er glad for, at DSB har lyttet til Trekantområdets ønsker om oftere og hurtigere forbindelser til vore naboland, kunne han godt have ønsket sig, at der var blevet lyttet endnu mere. Blandt andet til den undersøgelse, der sidste år viste, at DSB helt gratis kan forkorte rejsetiden mellem Østjylland og Hamborg med mindst en time ved at udnytte den eksisterende infrastruktur mere optimalt. For eksempel ved at reducere i antallet af stop – eller ved at øge hastigheden fra ca 110 km/t til de godkendte 160 km/t.

Derudover ærgrer det ham, at kun to af de daglige tog går helt til Hamborg.

– Hamborg er for os et vigtigt mål for eksport. Også for vores studerende og forskere er samarbejdet mellem de højere uddannelsesinstitutioner og universiteterne syd for grænsen af stadig større betydning. Derfor havde jeg gerne set, at DSB havde prioriteret forbedringer på denne forbindelse endnu højere, siger Jørn Pedersen.