Indtil videre vil fjernvarmeselskabet Trefor ikke følge Fredericia Fjernvarmes eksempel med at hæve priserne med 20%. Begrundelsen er at man endnu ikke har set dokumentation for behovet for at hæve prisen.

Det kom som et chok for mange fjernvarmekunder hos Fredericia Fjernvarme, da selskabet i forrige uge udsendte en SMS til kunderne og på deres hjemmeside meddelte at man med kun 3 ugers varsel hæver priserne med 20%. Begrundelsen for prisstigningen angav Fredericia Fjernvarme til at være den at “biomassepriserne er røget i vejret” og at “prisstigningerne skyldes en stigning i priserne på fjernvarmen fra TVIS, og prisstigningerne på el til vore pumper og kedler. De generelt stigende priser skyldes i alt overvejende grad Ruslands invasion af Ukraine, som har betydet prisstigninger på hele energimarkedet og nu rammer det også varmen, der baseres på biomasse og overskudsvarme”.

Det andet store fjernvarmeselskab i området, Trefor, er dog ikke klar til at følge med op i første omgang. Selskabets infrastrukturdirektør, Charles Nielsen, fortæller at man afventer dokumentation fra TVIS:

– Vores udgangspunkt er, at da TVIS endnu ikke har forelagt dokumentation for behovet for prisstigningen gør vi ikke noget ud over at efterspørge dokumentation, siger Charles Nielsen.

Medlem af bestyrelsen hos Fredericia Fjernvarme, Karsten Byrgesen (N), var ikke blevet orienteret om prisstigningen på 20%, da det blev annonceret af selskabet. Det tager han nu op på et kommende bestyrelsesmøde. Formand for Fredericia Fjernvarme, Finn Muus, der også er medlem af bestyrelsen hos TVIS, oplyser at der er sket en fejl i udsendelsen af en mail til bestyrelsen, da Byrgesen er nyt medlem efter kommunalvalget i november 2021:

– Karsten Byrgesen skal naturligvis orienteres, og på grund af en teknisk fejl var der ikke kommet mail til ham. Men det kommer der fremadrettet, siger Finn Muus.

Muus forklarer, at man heller ikke har set dokumentationen for de øgede kostpriser hos TVIS, men det vil man komme til. Han finder dog, at det er mest forsvarligt at orienterer forbrugerne straks, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser senere:

– Det er ærgerligt, at vi må hæve priserne. Men jeg vil godt understrege, at hverken TVIS eller Fredericia Fjernvarme må tjene penge på varmen. Vi skal sende overskud tilbage til forbrugerne. Det skal helst gå lige op.

Direktør for Fredericia Fjernvarme, Carl Hellmers, bekræfter forløbet. Samtidig understreger han, at der kun er tale om en prisvarsel, og at der er en forskel på om man varsler nye priser eller rent faktisk har hævet prisen.

– Vi har nogle frister, der skal overholdes, når forbrugerne skal orienteres om prisændringer. Derfor har vi varslet prisstningerne nu, og i rette tid. Hvis bestyrelsen beslutter, at de 20% er den korrekte prisstigning, kører vi videre med det. Jeg tænker, at det havde været forkert, hvis vi havde ladet som ingenting, når vi kan se at kostpriserne stiger. Så havde forbrugerne fået en efterretning senere, siger Hellmers.

I december 2021 var der ingen tegn på at priserne ville stige. Derfor sagde man heller ikke noget dengang. Men efter at situationen har ændret sig efter krigen i Ukraine begyndte, hvor ikke mindst elpriserne er røget i vejret, er der ikke noget, man kan gøre. Ifølge Hellmers har Fredericia Fjernvarme allerede gennemført omfattende forbedringer af deres forsyningsnet med henblik på besparelser, samt at undgå varmetab. Han mener også, at organisationen køres effektivt. En ting er dog svær at forbedre, og det er elforbruget:

– Vi bruger cirka en million kw timer om året. Det er blandt andet til vores pumper. Når elpriserne stiger, så er vi magtesløse. Også her har vi løbende indført forbedringer på vores systemer. Derfor er der ikke andet at gøre end at betale, når priserne på el stiger. Og i den sidste ende lander regningen hos forbrugerne, uddyber Hellmers.

Finn Muus og Carl Hellmers mener, at udsætte varsling og hermed mulighed for opkrævning af nødvendige omkostninger hos forbrugerne, ikke giver nogen mening og er derfor ikke på linje med TREFOR, der ønsker at se dokumentation for prisforøgelsen hos TVIS, men fastholder at det er Trefors egen beslutning. Muus, der også er medlem af bestyrelsen i TVIS, er overbevist om, at der er dokumentation, samt at den nok skal blive præsenteret.

– Fredericia Fjernvarme har historisk været blandt de billigste fjernvarmeselskaber i Danmark. Vi vil fortsat arbejde for at kunne levere den billigste varme, vi kan. De ting vi ikke kan kontrollere, som eksempelvis prisudviklingen på biomasse og el, er helt udenfor vores hænder. Vi har ønsket at være ude i god tid, og ikke ende med en endnu værre situation senere. Hvordan andre selskaber håndtere situationen er deres anliggende, men priserne er altså steget, slår Finn Muus fast.

Jørgen Nielsen, direktør for TVIS, forklarer at man i torsdags så sig nødsaget til at orientere kunderne om den forventede prisstigning. Det er således endnu ikke blevet godkendt af bestyrelsen i TVIS.

– Vi vurderede, at der er tale om en meget usædvanlig situation. Det er noget, vi ikke har set på markedet før. Derfor valgte vi at tage et orienteringsmøde med vores kunder, så de er forberedt på, hvordan situationen er. Jeg vil godt slå fast, at det vi arbejder på et non-profit område. Det betyder, at vi ikke må tjene penge på varmen. De skal tilbage til forbrugerne. Men udviklingen på især biomasse har gjort, at vi ser ind i de her væsentligt forhøjede kostpriser, forklarer Jørgen Nielsen.

Nielsen forventer, at man på et kommende bestyrelsesmøde næste fredag den 24. juni 2022 vil tage endeligt stilling til prisstigningerne. Han påpeger også, at det kun er halvdelen af TVIS forsyning, der kommer fra biomasse og den øvrige varme kommer fra andre kilder som overskudsvarme og varme fra affaldsforbrænding:

– Der er sket rigtig meget i hele energimarkedet, eksempelvis er gassen steget ca. 500% og nu har vi også set en effekt på biomassen, men heldigvis meget mere afdæmpet.

TVIS dokumentation bliver fremlagt for fjernvarmeselskaberne, slutter Jørgen Nielsen.