TREFORs kunder kommer til at mærke prisnedsættelsen i form af en nedsættelse af abonnementsbetalingen på elnet og en reduktion i betalingsgebyret. Samtidig indfører TREFOR månedsafregning på alle ydelser, ligesom abonnementet for el, vand og varme fremover betales månedsvis.

”TREFOR har i forvejen nogle af landets laveste elpriser. Alligevel har bestyrelsen igennem en længere periode undersøgt mulighederne for at give vores loyale kunder endnu mere værdi i deres engagement med TREFOR. Der er undersøgt forskellige muligheder, og det er så mundet ud i, at bestyrelsen har truffet beslutning om denne rabat til kunderne,” siger Steen Dahlstrøm, bestyrelsesformand i TREFOR, og fortsætter:

”Vores loyale kunder skal også på denne måde direkte mærke den værdi, vi skaber for Trekantområdet.”

Ændringen af abonnementet til månedsvis betaling har længe været et ønske fra TREFORs kunder.

”Vi har naturligvis lyttet til vores kunders ønske om at opdele abonnementet, så det betales henover året. Derfor har vi tænkt den mulighed med ind i den samlede pakke,” uddyber Steen Dahlstrøm.

De kommercielle aktiviteter skaber grundlaget

Prisnedsættelsen finansieres af TREFORs kommercielle aktiviteter som i de senere år har været stærkt stigende, såvel i omfang som i økonomiske resultater.

”Vi har kommercielle aktiviteter over det meste af landet samt uden for landets grænser. Det er med til at sikre TREFOR koncernens stærke økonomiske og forretningsmæssige fundament, som nu danner grundlag for denne markante prisnedsættelse. Vores kommercielle værdiskabende aktiviteter er simpelthen en forudsætning for en fortsat udvikling og yderligere konsolidering af koncernen ,” siger Knud Steen Larsen, adm. direktør i TREFOR koncernen.

Fortsat ansvarlig drift

”Det er bestemt en vidtgående beslutning, for knap en halv mia. er rigtig mange penge og betyder væsentlige likviditetsmæssige overvejelser, men det er også ansvarligt. TREFOR vil også fortsat have en kreditværdighed og nogle finansieringsforhold, der sikrer en fornuftig og ansvarlig drift af virksomheden fremover,” understreger Knud Steen Larsen og fortsætter:

”Det er en afgørende forudsætning, at SKAT og Energitilsynet godkender vores rabat.”

Hvis SKAT og Energitilsynet godkender rabatten, vil den træde i kraft fra 1. januar 2016 og gælde i en periode for fem år.

For den almindelige gennemsnitshusstand indebærer det en årlig besparelse på omkring 600 kr. Hertil vil komme den besparelse, som kunderne vil opnå i form af reduceret betalingsgebyr, hvis man vælger den mest optimale betalingsform.