Skal Trefor bruge forbrugernes penge på dyre sponsorater på Fyn? Skal politikerne udfylde forbrugernes stemmesedler eller give dem videre til deres kandidater? Er man blot en ambassadør når man vælges til Trefors repræsentantskab.? Nej !!

Trefor er et forbrugerstyret selskab og i disse dage dumper stemmesedlerne ind af døren hos forbrugerne, eller i hvert fald de fleste af dem. Nogle forsvinder måske ud i reklamecontaineren og andre bliver ikke anvendt. Mange af dem bliver udfyldt af boligorganisationer og politikere.

Trefor trænger til en grundig gennemgang med den demokratiske tættekam. Hvor stor er forbrugernes indflydelse i virkeligheden. Hvilken vej vil forbrugerne bevæge Trefor og hvordan repræsenteres disse interesser.
Det er en debat vi skal have
I Danmark er vi privilligerede. Vores samfund er bygget op omkring stærke demokratiske traditioner. Det skal vi udnytte, vedligeholde og slå ring omkring. Demokrati og indflydelse er andet og mere end et kryds på en stemmeseddel i valglokalet. Demokrati er også at gøre sig gældende i beslutninger tæt på vores hverdag, hvad enten det handler om energiforsyning, skolebestyrelser eller beboerforeninger.

I SF Fredericia mener vi det er forbrugerne og ikke politikere og boligorganisationer, der skal sende deres repræsentanter på en fribillet ind i Trefors repræsentantskab. Til valget uddeles 455 stemmesedler til byrøddernes partier. I SF vil vi undlade at gøre brug af vores. Valget til Trefors repræsentantskab skal være forbrugernes og ikke politikernes. Vi har stillet forslag om at et samlet byråd skulle undlade at gøre brug af stemmerne. Desværre uden resultat. Det ændrer dog ikke på vores principielle valg

Vi har brug for stærke demokratiske kræfter i Trefors repræsentantskab. Kræfter der tør og vil gøre deres indflydelse gældende og som anerkender vigtigheden i, at det er forbrugernes stemme, der høres og gøres større. Trefor skal skrue ned for tvivlsomme erhvervseventyr og dyre sponsorater og op for inddragelse og reel debat om vitale beslutninger.

Det er os som forbrugere, der skal stemme de rigtige folk ind og for mig handler det om andet og mere end at levere klapsalver og tilstedevær på repræsentantsskabsmøderne. Det handler om at engagere sig og tage aktivt stilling og sætte spot på beslutninger der i sidste ende påvirker os alle.

Gør din stemme gældende og stem på Evald Lauridsen eller Henning Troelsen til valget, der allerede er i gang.

Af Lars Olesen, Folketingskandidat og Partiforeningsformand SF – Fredericia. Prinsessegade 62, 1.tv.

(Foto: PR )