Med virkning fra 6. december og året ud koster det nul kroner at være kunde hos TREFOR El-net.

Selskabet har besluttet at indføre nul-takst i det meste af julemåneden. Det sker på baggrund af de generelle justeringer i rammerne i løbet af 2019, der har gjort det muligt at undlade at opkræve takst i december.

Den indførte nultakst ophører 1.1.2020, hvorefter selskabet overgår til en tidsdifferentieret tarif for alle TREFOR El-nets kunder. Mere om den tidsdifferentierede tarif senere.

Leave a Reply