Retten i Kolding afsagde i dag dom i en større narkosag, hvor efterforskningen startede midt i 2013. Der var på baggrund af efterforskningen rejst tiltale mod tre mænd – to 48-årige mænd fra Vejle og en 45-årig HA rocker fra Børkop.

De tiltalte blev dømt for i forening at have videreoverdraget 317 kilo hash til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, ligesom den ene 48-årige blev dømt for at have været i besiddelse af en pistol af mærket Luger.

Det blev ved dommen lagt til grund, at det navnlig var den 48-årige mand, der stod for salget af hashen til aftagerne, herunder opbevaringen af denne på flere lagersteder i Vejle, mens den anden 48-årige mand navnlig stod for finansieringen af indkøbet af hashen, udfærdigelse af de endelig regnskaber og opbevaring og videreformidling af penge. For så vidt angår den 45-årige HA rocker blev det lagt til grund, at han var bindeleddet dels til indgåelse af aftaler om levering af hash, dels i forhold til viderekanalisering af penge fra hashhandel.

Den sidst nævnte af de 48-årige og HA rockeren blev idømt 3 års fængsel. Den førstnævnte 48-årige blev idømt 3½ års fængsel. Der blev i øvrigt konfiskeret 940.000 kr. hos hver af de tre tiltalte. Derudover blev der blandt andet også konfiskeret en personbil, en guldkæde og 175.500 kr.

De modtog dommen og blev løsladt. Kendelsen vedrørende løsladelse blev kæret til landsretten af anklagemyndigheden.