Med et resultat på 106,6 mio. kr. før skat på koncernniveau leverer Middelfart Sparekasse for tredje år i træk et trecifret millionoverskud.

Med et overskud på 106,6 mio. kr. på koncernniveau før skat kan Middelfart Sparekasse sige “alle gode gange tre”. Det er nemlig tredje år i træk, at sparekassen kan præsentere et årsregnskab med et plus på over 100 mio. kr. Selv om resultatet ikke kan leve op til rekordåret 2017, så er adm. direktør Martin Baltser tilfreds.

– Ved indgangen til 2018 så vi frem mod et år med fortsat lave renter og kundernes fokus på at spare op frem for at øge forbruget. Derfor vidste vi allerede ved årets indgang, at det blev svært at leve op til 2017, 
siger Martin Baltser.

Resultatet blev en anelse bedre end det ventede overskud på mellem 80 og 100 mio. kr. Det kan tilskrives en fortsat vækst i antallet af kunder i Middelfart Sparekasse, hvilket er én af årsagerne til, at sparekassen lykkes med at øge netto rente- og gebyrindtægterne med 3,4 procent i forhold til 2017.

– Det er ikke nogen selvfølge, for vi ser fortsat faldende udlånsrenter og begrænset appetit fra kundernes side til at låne penge. Kunderne sparer fortsat op i stor stil – vores indlån er vokset med 12 procent i 2018 til nu 10,4 mia. kr., fortæller Martin Baltser.

Mange bolighandler og fokus på opsparing og investering

At sparekassen også i 2018 har haft vækst i netto rente- og gebyrindtægterne skyldes i høj grad, at der har været godt gang i boligmarkedet, og at kunderne har fået fokus på at investere de opsparede midler i stedet for at lade pengene stå på en indlånskonto til en rente på nul procent.

Sparekassens udlån er også vokset i 2018 – med seks procent til 6 mia. kr. Det svarer stort set til væksten i nye kunder på 5,5 procent. Sparekassen havde ved udgangen af 2018 næsten 77.000 kunder.

– Vi er meget stolte over, at så mange vælger os som deres nye pengeinstitut. Nye, gode privat- og erhvervskunder er sammen med vores mange eksisterende kunder med til at fastholde Middelfart Sparekasses position som et sundt og veldrevet pengeinstitut, siger Martin Baltser.

Kunderne fortsætter med at komme til, selv om sparekassen ikke har åbnet nye afdelinger de seneste tre år. Det er derfor vækst i de eksisterende rammer, der driver udviklingen. Primo 2019 har en ny afdeling dog set dagens lys. I Vejle har sparekassen samlet de hidtidige tre afdelinger på én ny adresse med cirka 30 medarbejdere og over 10.000 kunder.

– Vi gør hinanden endnu bedre ved at samle vores kompetencer under samme tag. Det bliver til glæde for både kunder og kolleger, og vi har store forventninger til, at den nye afdeling bidrager til sparekassens fortsatte udvikling, siger Martin Baltser.

Fortsat fokus på solide resultater
Sparekassen vil i de kommende år holde fokus på at levere solide resultater som i de foregående tre år. Kapitalkravene til pengeinstitutter øges løbende, og gode resultater danner grundlaget for, at sparekassen til enhver tid kan leve op til myndighedernes krav.

– Kundernes behov er altid vores udgangspunkt. Det, mener jeg, er den eneste langtidsholdbare måde at drive forretning på, siger Martin Baltser.

Sparekassen har ultimo 2018 et solvensbehov på 9,0 procent og en kapitalprocent på 16,0. Der er dermed en fornuftig overdækning, der levner rum til fortsat kontrolleret vækst. Middelfart Sparekasses egenkapital er ultimo 2018 1,2 mia. kr., en stigning på ni procent i forhold til 2017.

Ny strategi på vej
Til februar præsenterer Martin Baltser en ny treårig strategi for sparekassen.

– Alle medarbejdere har været involveret i strategi-arbejdet, og vi glæder os til at arbejde med en strategi, hvor vi lægger os i selen for at gøre en endnu større forskel for vores kunder, vores medarbejdere og de byer, hvor vi har afdeling. Vi har været i historiebøgerne for at finde vores kerneværdier og ud fra dem udvikle sparekassen i en bæredygtig retning, hvor holdninger, handlinger og bundlinje går hånd i hånd, siger Martin Baltser.

www.fhk.dk