Hvis en ny jernbane over Vestfyn placeres, som Vejdirektoratet lægger op til, vil det få store konsekvenser for mange familier og virksomheder på Vestfyn. Så da Assens og Middelfart kommuner i dag havde besøg af Folketingets Transportudvalg, viste de to borgmestre på vegne af byrådene forholdene omkring den sydlige linjeføring frem.

– Vi er overordnet positive over for en ny jernbane over Vestfyn. Det giver samfundsmæssig værdi både på landsplan og regionalt – og lokalt kan den nye jernbane sikre en god regionaltogsbetjening i vores stationsbyer. Men peger Transportudvalget på den sydlige linjeføring frem for den nordlige, så vil det i Middelfart Kommune have konsekvenser for Nørre Aaby som attraktivt bosætningsområde, og det vil påvirke et strategisk vigtigt erhvervsområde i Ejby, hvor etablerede virksomheder kommer i klemme, siger Steen Dahlstrøm i en pressemeddelelse, der er borgmester i Middelfart Kommune.

Dagens besøg varede godt to timer, og en bus førte Transportudvalgets medlemmer, borgmestrene fra Assens og Middelfart kommuner og repræsentanter fra embedsværket på en rute fra Nørre Aaby over Ejby til Skallebølle.

– Nu har udvalget i dag set konsekvenserne på tætteste hold. Vi sætter stor pris på, at politikerne har prioriteret at tage sig tid til turen. Vi har endnu engang udtrykt vores bekymringer om den sydlige linjeføring. Jernbanen har utvivlsomt samfundsmæssig værdi, men vores helt klare opfordring er at lade gener for færrest mulige borgere indgå som en præmis ved valg af linjeføring. Den sydlige løsning vil betyde, at borgerne i Skallebølle får jernbaneanlægget i baghaven med store værditab til følge. For flere borgeres vedkommende betyder det, at de må flytte fra deres hjem. Den nordlige løsning er den bedste løsning, understreger Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune.

Vækst, bosætning og udvikling
Et af stoppene på udvalgets rundtur blev gjort på Industribuen i Ejby. Her vil den sydlige linjeføring skære tværs gennem et erhvervsområde – som en seks til ti meter dyb kanal med en bredde på det samlede anlæg, der svinger mellem 35 og 70 meter.

Det vil få store konsekvenser for flere virksomheder i området og er årsagen til, at Dansk Industri er gået ind i sagen.

– I DI finder vi det helt afgørende, at politikerne forstår konsekvenserne ved valg af en given linjeføring, når så mange virksomheder bliver berørt. Vi skal passe godt på de virksomheder, som vi har, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport og Infrastruktur.

Den nye forbindelse over Vestfyn er en del af aftalen i Togfonden. Afgørelsen om linjeføringen på Vestfyn er trukket ud, men borgmestrene håber på, at dagens besøg gør, at ventetiden snart får ende:

– Nu er det vigtigste, at der hurtigst muligt kommer en afklaring. Det er ganske simpelt uholdbart, at så mange borgere og virksomheder i vores kommuner skal tages som gidsler i den her sag og leve i usikkerhed, siger de to borgmestre samstemmende.

Fakta: Lokale konsekvenser

Skallebølle:

  • Den sydlige linjeføring vil løbe parallelt med hovedgaden over et forløb på cirka en kilometer. Flere ejendomme vil få anlægget på nærmeste hold
  • Anlægget bliver op til 60 meter bredt nær bymæssig bebyggelse
  • Anlægget og driften vil medføre store gener og forstyrrelser for lokalområdet

Ejby:

  • Nedgravningen af den sydlige linjeføring vil løbe som en 6-10 m dyb og 35-70 m. bred kanal gennem et eksisterende erhvervsområde
  • Den dominerende gennemskæring vil begrænse eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder – særligt virksomheder, der bliver lukket inde på arealet mellem jernbane og motorvej
  • Den sydlige linjeføring løber yderligere tværs gennem et areal på 38 hektar, der er kommuneplanlagt til erhverv. Det vil den sydlige linjeføring forhindre, og Middelfart Kommune har ikke yderligere salgsemner ved Ejby, da der er udsolgt i etape 1.

Nørre Aaby:

  • Den sydlige linjeføring vil løbe tæt forbi Nørre Aaby – en by med ca. 3000 indbyggere.
  • Ved Margaardvej vil centrum af sporet ligge 50 m. fra eksisterende bebyggelse. Totalbredden på anlægget vil her være 33 meter.
  • Margaardvej skal føres over jernbanen, og det vil med den sydlige løsning betyde, at vejen skal hæves otte meter over terræn med en stejl stigning, der begynder 230 meter inden for byskiltet.