Der bliver i flere medier i dag sat spørgsmålstegn ved, om DSB’s transport af passagerer i togbusser fra Flensborg Banegård til Fredericia er lovlig.

Busserne er indsat på grund af det store antal flygtninge/migranter, som i øjeblikket krydser den dansk-tyske grænse.

Syd- og Sønderjyllands Politi blev den 11. september kontaktet og spurgt om en sådan transport i busser ville være lovlig. Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi undersøgte derfor, om transporten kunne være i strid med straffelovens eller udlændingelovens bestemmelser om menneskesmugling.

Det er anklagemyndighedens vurdering, at transporterne ikke er i strid med den nævnte lovgivning, hvis nogle forudsætninger er opfyldt:

Transporten med bus skal finde sted som erstatning for den almindelige togdrift, som DSB i forvejen varetager.

Passagererne skal være i besiddelse af gyldig billet til DSB.

Anklagemyndighedens vurdering og de nævnte forudsætninger blev kommunikeret til både DSB og busselskaberne.