Der er pt. to trafikuheld i Fredericia. Det ene er sket ved motorvejen i Snoghøj og det andet er sket på motortrafikvejen ved Høll.

Uheldet på motorvejen beskrives således af Vejdirektoratet:

E20 Østjyske Motorvej, fra Fredericia mod Middelfart mellem Fredericia S og Ny Lillebæltsbro. Tilkørselsspor spærret, havareret lastbil i tilkørselssporet, vejhjælp er på stedet.

Det på motortrafikvejen beskrives således:

Rute 28 mellem Hvidbjerg og rundkørsel Egeskov spærret i begge retninger. Spærret, uheld, politi og redningsmandskab er på stedet, vejen forventes tidligst genåbnet kl. 13:00.

Leave a Reply