I Fredericia er vi mange steder plaget af trafikstøj – særligt langs motorvejene.

Derfor fik Socialdemokratiet i indeværende års budgetaftale afsat tilstrækkeligt med midler til, at få kortlagt trafikstøjen i Fredericia, ligesom vi i næste års kommunale budgetaftale også har afsat 10 mill. kr. til reduktion af trafikstøj.

Regeringen erkender også det stigende problem med trafikstøj og har jo indgået en infrastrukturaftale med flere af folketingets partier, i denne aftale er der afsat et stort beløb til reducering af trafikstøj rundt i hele landet.

Så vores budskab er helt klart til vejdirektoratet – I Fredericia er vi klar, vi har allerede kortlagt trafikstøjen og vi er klar til en medfinansiering for, at komme igang med at få trafikstøjen reduceret.

I forhold til motorvejen foreslår vi også vejdirektoratet, at de nye lamellerede vejstriber ændres til almindelig afstribning med et lavere støjniveau, at hastigheden eventuelt nedsættes i aften og nattetimerne, at støjskærmene i Taulov tilrettes eller flyttes, så de kommer til at virke bedre og så bliver vi simpelthen nød til at opføre flere støjskærme fra den nye Lillebæltsbro og frem til Taulov, ligesom vi gør opmærksom på Herslev området.

Socialdemokratiet tager støjforureningen fra trafikstøj meget alvorligt.

Med venlig hilsen 
Søren Larsen

Socialdemokratisk byrådsmedlem
Skansevej 7