Hver dag opstår der farlige situationer og trafikpropper ved krydset mellem Vesterbrogade og Indre Ringvej. Årsagen er dårlig skiltning og massivt vejarbejde.

Hvis man kommer i bil på Indre Ringvej med retning mod Netto og Meny, fortæller skiltningen at man ikke må dreje til venstre. Men kommer man fra den modsatte retning, er der ingen skilte, der forbyder dette. Derfor holder mange billister forgæves og venter, hvis blot en enkelt bil vil dreje til venstre. Ofte kommer der kun 2-3 biler over hver gang, lyset er grønt, fordi en billist venter på at kunne dreje til venstre.

Det omfattende vejarbejde i krydset mellem Vesterbrogade og Indre Ringvej har stået på længe. Men frustrationerne for trafikanterne er ikke blevet mindre, da man i forrige uge også begyndte at grave 100 meter længere oppe af Indre Ringvej. I den forbindelse har man lavet en ny, gul afmærkning, så billisterne ledes ud midt på vejen. Både cyklister og billister er nu presset tæt sammen.

Konstant farlige situationer omkring Vesterbrogade og Indre Ringvej. (Foto: AVISEN)

Flere borgere har kontaktet os om situationen, hvor de har oplevet farlige trafikale problemer. Specielt er det et problem, at mange ønsker at komme ind og handle i Netto eller Meny, samtidig med at andre vil ud – og mens der er pres på fra krydset lige ved siden af. Også 50 meter længere længere ad Vesterbrogade er der nu påbegyndt et gravearbejde, og ved rundkørslen kort før centrum har man pløjet op inderst inde, mens der kører arbejdsbiler ud og ind.

Vi har talt med leder af infrastruktur og ejendomme, Morten Svanborg, i Fredericia Kommune om situationen, der flere gange dagligt har skabt situationer. Utrygge borgere har flere gange på det seneste henvendt sig til os for at gøre opmærksom på det, men det er ikke noget Svanborg er blevet konfronteret med.

– Det er ikke sådan, at vi er blevet væltet af henvendelser omkring det her, men vi vil tale med Fredericia Spildevand om vi skal gøre noget anderledes. Jeg ved dog, at de snart er færdige med deres arbejde, siger han.

De farlige situationer opstår for cyklisterne, der er ved at blive kørt ned af uopmærksomme bilister, som ikke har set skiltningen korrekt eller ikke kigger sig for. Derudover er der dagligt lange køer på Venstre Ringvej på Meny-siden, når der er biler, som skal til venstre hed ad Vesterbrogade.

– Der har vi kigget på, hvor mange tidspunkter om dagen, at det sker, og der har vi valgt at tilgodese de erhvervsdrivende på Vesterbrogade ved at have åbnet op for, at man må dreje til venstre, siger Morten Svanborg.

Svanborg forklarer, at man ikke kan sammenligne lovliggørelsen af venstresvinget med, at man ikke må dreje til højre i krydset, da det er pga. selve skarpheden i svinget, hvis man vil dreje til højre fra Indre Ringvej til Vejlevej, og det vil ifølge lederen af infrastruktur og ejendomme skabe farlige situationer.

Hvordan det konkret kan tilgodese de erhvervsdrivende, at der er blokeret for indkørslen til deres butikker på grund af venstresvings-mulighederne og den deraf forlængede kø, kan han ikke forklare. Samtidig havde der været mulighed for at lede trafikken rundt om Ansgarsvej eller videre til næste kryds, og dermed forebygge kødannelsen.

Langsomt projekt plager borgerne i Fredericia (Foto: AVISEN)