Når bilerne skal køre til og fra DLG’s nye domicil eller til en af de mange virksomheder der har bosat sig på Vesterballevej, så bliver det under meget bedre trafikale forhold end faciliteterne er til nu. Hvad så med Kystvejen og Snaremosevej? Også her kommer til at ske en række forandringer. Det glæder formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

6.200.000 kroner bliver der brugt på trafikforberinger alene i området omkring Kystvejen, Snaremosevej, Snoghøj Landevej og Vesterballevej. På Vesterballevej er der med de udvidede anlægsbudget afsat midler til flere forbedringer. Der anlægges signalanlæg ved Snoghøj Landevej, så man kan komme ud fra Vesterballevej på Snoghøj Landevej. Ved at forbedre Vesterballevej samtidig med, at der etableres hastighedsdæmpning på Kystvejen, bliver Vesterballevej mere attraktiv, og det forventes derfor, at Vesterballevej vil blive den foretrukne vej til og fra motorvejen.

Fredericia Kommune skal derfor i gang med at undersøge muligheden for at etablere en sikker krydsning af Vesterballevej – særligt med henblik på de mange skolebørn mod Højmosen. Desuden bliver der etableret hastighedsdæmpende flere forskellige steder i området på Kystvejen, Snaremosevej og Mosegårdsvej.

Wrist: “Jeg elsker det. I love it”

Den første kommentar fra udvalgsformand Steen Wrist Ørts var ikke hvad jeg forventede, men han var tydeligt glad for den beslutning der er truffet. “Jeg elsker det, I love it”, lød det med en stor glæde i stemmen fra Wrist. 

“For det første har vi allerede igangsat initiativer, men det skal ses i lyset af, at der er løfter helt tilbage fra 2008. Men der er rendt meget vand i åen siden dengang. Blandt andet er et stort byggeri med DLG, boliger ved Ballesvej – og hele Vesterballevej er udbygget. Derfor er det nødvendigt at få greb om hele trafikafviklingen i området”, forklarer Steen.

“Det man kan sige, i grove træk, er at vi gerne vil dels skabe mere sikre skoleforbindelser og samtidig få dæmpet trafikken på Snaremosevej. Den ene del er altså, at vi gerne vil have farten ned der, men samtidig vil vi også animere til, at pendlere til og fra eksempelvis DLG bruger den anden vej rundt via Vesterballevej”, siger Wrist og fortsætter:

“Det gælder altså om at gøre Vesterballevej mere attraktiv. Både at man kan komme til og fra Vesterballevej, det er gennem det lyssignal der kommer op, men så skal vi også have rettet den ud nogle steder. Det er samlet set et meget stort projekt, men det er et nødvendigt projekt”.

“Der har fra tid til anden også været et stort ønske om at få kigget på forholdene for skolebørnene til Erritsø Fællesskole afdeling Højmosen. Der havde forvaltningen budt ind med nogle bud i sagen, men vi har sendt dem til lige at gå en runde mere, for at se om det kan gøres endnu bedre. Vi er meget optagede af det her. Der er foreslået om det kan være en tunnelløsning under Vesterballevej. Det skal man lige kigge og beregne på, for den skal også være brugbar”, fortæller Steen Wrist Ørts til Fredericia AVISEN.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer