Den 16. juli kan business analyst Torben Herrche Petersen fejre 45 års jubilæum hos A/S Dansk Shell.

I 1974 startede den elektrikeruddannede Torben Herrche Petersen som raffinaderitekniker på raffinaderiet. Men efter godt et par års ansættelse opstod der et behov for IT-medarbejdere til at arbejde med IT til overvågning og hjælp til driften af anlægget, og dette job søgte og fik Torben.

Siden har han arbejdet med at sikre de bedste IT-løsninger for driften af raffinaderianlægget. Arbejdet i en stor international organisation har i flere ombæringer kaldt på Torbens kompetencer for at hjælpe andre af Shells raffinaderier i andre lande med at interegre nye IT-løsninger.

Gennem nu mere end 18 år har Torbens faste morgenrutine omfattet at cykle omkring Østerstrand for sammen med gode venner at vinterbade, før turen går ud til raffinaderiet.

https://www.ibc.dk/eud-business/