Topmøde 3.0 samlede i dag 90 deltagere på EUC Lillebælt til dialog om Transport og Logistik-omrpdet. Det er tredje gang, Business Fredericia og Fredericia Kommune inviterede erhvervsliv, politikere, uddannelsesinstutioner, interesseorganisation og øvrige interessenter til konference om et område, som eksplicit er blevet Fredericias største erhvervsfokus.

Efter Borgmester Jacob Bjerregaards videovelkomst, hvor borgmesteren hævede armene i luften over den udvikling, som Fredericia var inde i på flere områder tog deltagerne hul på Topmødet med en dialog mellem byrådspolitiker Steen Wrist Ørts og Vækstdirektør Mogens Bak Hansen, der siddende i hver sin stol fortalte om udviklingen og ikke mindst visionerne for området. Steen Wrist Ørts slog fast, at ”Fredericia var inde i en imponerende udvikling, som kunne tilskrives det gode samarbejde mellem alle interessenter, men også fordi, at man arbejder målrettet og dedikeret med emnerne. I Fredericia Byråd afsætter man midler til infrastruktur, taler om modulvogntog og ser ind i fremtidens udfordringer. Vi tænker på arbejdspladser, bosætning og byudvikling.”

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen

Mogens Bak Hansen supplerede og fortalte, at Fredericia vækster. I 2017 er antallet af fredericianere i job steget med 300. Vi arbejder med en regneregel, der siger, at det er 100.000 kr. i plus pr. arbejdsplads for kommunen, hvilket betyder penge til reinvesteringer og udvikling.”

Transportministeren kommer til Fredericia

ADPs direktør Nils Skeby fortalte om ADP, samt det arbejde, som man arbejder med. Han kunne også breake, at Transportministeren besøger Fredericia den 12. marts. ”Han skal se, hvad vi laver herover. Der er en meget stor interesse for at skabe et moderne knudepunkt i Taulov, og det er det, vi er i gang med. Der er stor interesse for området. Vi har mange virksomheder, som kontakter os. Vi er i dialog med mange virksomheder om at lave kontrakter med dem. Området er stort. Det er til sammen 700.000 m2 i Taulov Dryport. Vi forventer, at starte byggeriet i området i maj-juni i år,” fortalte Nils Skeby.

Vejdirektoratets afdelingsleder for Planlægning og Myndighed Mette Bentzen blev klappet ind, som følge af den flotte pose penge, som er sendt i Fredericias retning i denne uge. Hun fortalte om Vejdirektoratets arbejde og samarbejde med Fredericia. ”Vi skal gennemføre en række planer, men vi beslutter ikke. Hun fortalte også, at trafikken er stigende markant i området, men det er der nok ikke nogen, der er i tvivl om. 28 procent på motorvejen over de sidste 10 år, siger en del. Det betyder også en stigning på de indfaldsveje,” sagde Mette Bentzen og fortsatte:

”Samarbejdet med Fredericia Kommune bærer præg af fokus, indhold og man ved, hvad man vil. Fredericia Kommune er ret ihærdige. Man stopper ikke her. Det er ikke bare symptombehandlinger. Man skal lave de rigtige løsninger, og det arbejder vi på.”

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Mette Bentzen blev også klappet ud, men måtte først gennemgå en række kritiske spørgsmål om, hvorfor Fredericia først nu fik afkørsel 59, førerløse biler og fremtidens løsninger. Mette forklarede, at det var politiske beslutninger, som hun ikke havde indflydelse på. Det blev dog givet videre, at hun kunne bruge nogle af tankerne i analysearbejdet mod beslutningerne. Fra Mette Bentzen lød der dog også stor ros til Fredericia for den nuværende vilje til at arbejde med transport- og logistikområdet.

Efter oplæggene var der tid til rundbordssnak, hvor otte grupper debatterer med gejst, viden og ideer, hvordan man løser udfordringerne samtidig med, at man er klar til at imødekomme væksten.