Kvaliteten af tolkearbejde for flygtninge og indvandrere menes at være for dårlig, hvorfor der nu tales om tolkekurser.

Hvad skal tolken lære på et tolkekursus? Når en tolk anvendes hos lægen, skal tolken oversætte fra lægens danske sprog til patientens modersmål. Lægen er forpligtet til at tale forståeligt dansk og ikke lægelatin. Tolken behøver altså ikke vide noget om lægefaglige udtryk. En tolk skal blot mestre deres modersmål og det danske sprog, og så er den ikke længere.

Når en dansk kvinde bistår sin gamle mor ved en lægekonsultation, har datteren jo heller ikke været på forklarings- eller lægetolke-kursus.

Region Syddanmark bruger årligt 50 millioner kr. i tolkebistand. Som reglerne er nu, har flygtninge og indvandrere ret til livslang gratis tolkning. Der burde indføres egenbetaling for personer, der har boet i landet i over 5 år. Dette ville fremme incitamentet til at lære dansk og dermed integrationen.

Marianne Mørk Mathiesen.
Læge
Spidskandidat til regionsrådet.
Medlem af Regionsrådet Syddanmark
Folketingskandidat for Liberal Alliance.
Kongensgade 87 2v
6700 Esbjerg