Banedanmark er nu kommet så langt med de udeståender arbejder i Ullerslev og Marslev og på Odense Station samt på strækningen mellem Ullerslev og Marslev, at forventningen på nuværende tidspunkt er, at togtrafikken mellem Odense og Nyborg kan genoptages fredag eftermiddag kl. 14.

”- Siden i går har vi arbejdet fokuseret på at få færdiggjort de udestående arbejder. Vi er nu nået så langt, at der alene mangler arbejde med stoppemaskinen mellem Ullerslev og Marslev samt ibrugtagning af sikringsanlæg i Ullerslev, Marslev og på Odense Station,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

”Derfor er forventningen på nuværende tidspunkt, at Banedanmark kan genoptage togtrafikken mellem Odense og Nyborg fra fredag eftermiddag kl. 14, således at de kan få afviklet fredagens myldretid.”

Trafikalt vil det betyde, at der vil kunne køre mindst to tog i timen over Østfyn i hver retning.

– Set i lyset af de seneste hændelser på Østfyn ser Banedanmark med allerstørste alvorlighed på situationen. Derfor er vi også gået i gang med at replanlægge de resterende arbejder i projektet, slutter Banedanmark.

Hold dig opdateret på Rejseplanen og www.dsb.dk.