Det anbefales, at man begrænser brugen af offentlig transport. Fredericia AVISEN har derfor været forbi Fredericia Banegård og taget pulsen.

“I kølvandet på regeringens strategi om at begrænse spredningen af coronasmitten iværksætter DSB nu en række initiativer. Vi vil køre med lange tog også uden for myldretiden, for at sikre bedst mulig plads til de rejsende.

Derfor indføres der krav om pladsbillet på alle rejser med DSB IC, ICLyn og Regionaltog (med undtagelse af Kystbanen). Pladskravet er sat i værk for at sikre, at vi ikke køre med for mange passagerer for at minimere smitterisikoen med coronavirus.”

Det oplyste DSB i kølvandet på udmeldingen om, at man skulle begrænse brugen af offentlig transport.

Der er information om, at man skal have pladsbillet på infoskærmene. (Foto: Fredericia AVISEN)

Fredericia AVISEN har været i kontakt med DSB’s kommunikationschef, Niels-Otto Fisker, der ikke har tal på hvor markant faldet i passagerer er, men han oplyser følgende, at der har været en markant nedgang.

Den melding stemmer overens med det syn, som Fredericia AVISEN mødte på Fredericia Banegård omkring morgenafgangene. Meget få steg ombord på togene og InterCity-afgangen 7:53 mod København, som vi filmede, var der meget få passagerer ombord i selve toget.

Også i forhallen og på buspladsen var der dødt. Under normale omstændigheder ville der være et hav af pendlere og dermed kan det konstateres, at opfordringen fra myndighederne har virket.

Fem råd:

I forbindelse med udmeldingen om begrænsningen af offentlig transport blev der fremlagt fem råd, og de er som følger:

Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal du blot en kort tur, overvej da om det er muligt for dig at cykle eller gå. Rejs uden for myldretidenOvervej om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

Vis hensyn til andre rejsende
Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et medbragt engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

Husk den gode håndhygiejne
God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus.

Rejs ikke med kollektiv trafik, hvis du er syg, eller formoder at være smittet
Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med den kollektive trafik.

Leave a Reply