Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

– Det er en grov overtrædelse af konkurrenceloven, når konkurrerende virksomheder udveksler priser. Det ødelægger den effektive konkurrence og fører kunderne bag lyset. Nogle af tøjkædernes kunder kan derfor have betalt mere for tøj, end de ville have gjort, hvis de to konkurrenter ikke havde talt sammen.

Axel Kaufmann ApS, der står bag tøjkæden ”Kaufmann”, har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har vedtaget en bøde på 3.700.000 kroner. Overtrædelsen er sket i perioden november 2014 til december 2017, hvor Axel Kaufmann har udvekslet informationer med en anden virksomhed, der også driver tøjforretninger. Informationerne handlede eksempelvis om virksomhedens påtænkte salgspriser og rabatter ved udsalg og kampagner. Det gjaldt blandt andet butikker i Frederiksberg Centret og Lyngby Storcenter.

Bødens størrelse er fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af Kaufmanns omsætning.

I efteråret 2018 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række uanmeldte kontrolundersøgelser hos virksomheder i den danske tøjbranche. Her kom styrelsen i besiddelse af materiale, der indikerede, at Kaufmann havde overtrådt konkurrenceloven. Sagen blev oversendt til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til videre behandling.

Konkurrencerådet afgjorde i 2020 to andre sager med udspring i den samme kontrolundersøgelse i tøjbranchen. Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2021 Konkurrencerådets afgørelser. Begge sager er indbragt for Sø- og Handelsretten, ligesom Konkurrencerådet har anmeldt sagerne til SØIK.