Forside Debat To timer i skyggen af Fredericia jobcenter

To timer i skyggen af Fredericia jobcenter

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Scenen var sat i Tøjhusets store sal under aftenens to timers borgermøde, der havde fokus på beskæftigelsesområdet i Fredericia. 

Et godt møde, hvor Social- og beskæftigelsesudvalget i Fredericia tog teten og rejste en debat, hvorunder deltagerne kunne deltage i et af tre temamøder. 

Ved starten på mødet blev deltagerne orienteret om, at Jobcenter Fredericia på årsbasis – i 2018 – behandlede 85000 borgerhenvendelser. En udregning tilkendegiver, at der pr. arbejdsdag var et gennemsnit på 337 borger henvendelser. Det er rigtig mange henvendelser og bekræfter de ansattes meldinger om stor travlhed. 

Byrådet iværksatte i 2018 en undersøgelse, der havde fokus på arbejdsmarkedsområdet i almindelighed og Jobcenteret i særdeleshed. Den analyseansvarlige fortalte på mødet, at der var foretaget ca. 100 interviews, der har dannet grundlaget for analysens foreløbige anbefalinger. De interviewede var 21 byrådspolitikere, ansatte i forvaltningen, samarbejdspartnere, ledelsen og så endeligt de det hele drejer sig om, nemlig de borgere der er brugere på Jobcenteret. 

Hvis sidstnævnte gruppe – borgerne – tæller 50 personer, svarer det til, at kun 1 ud af 1700 borgere der er tilknyttet jobcenteret, eller 2 procent af samtlige henvendelser er taget med i analysen. Det er forbavsende få, selv om analysegruppen bedyrede det unyttige i at lave en såkaldt kvantitetsanalyse versus en kvalitetsanalyse. En vurdering jeg kun er delvis enig i. 

Jeg savner at der iværksættes en tilfredshedsundersøgelse på Jobcenteret. Det kunne gøres med en SMILEY stolpe ved udgangen, hvor borgeren med et frisk tryk på en knap, kan afgive sin mening med en smiley i versionen GLAD, mellem fornøjet eller SUR. Det vil bidrage til at give såvel Jobcenteret, som det politiske niveau en information om mave fornemmelsen hos de, der har været ”forbi”. 

På mødet blev vi orienteret om, at der kun var indkommet meget få klager i 2018. Baseret på borger henvendelser til mig, samt omtale i medierne, er jeg af den opfattelse, at de formelle klager kun er toppen af isbjerget. 

Men – vi er på vej i den rigtige retning. Udvalgsformand Peder Tind og Næstformanden Søren Larsen orienterede på bedste vis mødedeltagerne om, at konstruktive ændringer er implementeret, ligesom der er flere undervejs. 

Der skal nogen gange ”kigges ud” for at ”kigge ind”. 

Tak for et konstruktivt møde.

Karsten Byrgesen
Byrådsmedlem, Fredericia
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

www.eventc.dk
DEL