Eat Different i Vendersgade har modtaget to sure smileyer i træk. Den første kom d. 28. juni og der er kommet endnu en d. 13. august.

Ved besøget d. 28. juni konstaterede Fødevarestyrelsen følgende:

“Dør fra tilvirkningsområde og ind til virksomhedens forrum til personaletoilet slutter ikke tæt hvorved forrummet ikke fungerer som sluse for bakterier. Der er hul i dør fra tilvirkningsområde til forrum da der er skåret hul i denne for at føre slange fra vask igennem dør.”

I forbindelse med virksomhedens risikoanalyse er der fremsendt et bødeforelæg på 5.000 kroner, da flere ting ikke var risikovurderet.

  • Håndtering af emballerede fødevarer uden kølekrav – blanket
  • Håndtering af uemballerede fødevarer uden kølekrav – blanket 3
  • Opvarmning af fødevarer – blanket 6
  • Nedkøling af fødevarer – blanket 9
  • Tilberedning af fødevarer uden opvarmning – blanket 10 og 12

Under besøget fra Fødevarestyrelsen blev forholdene omkring Eat Differents ejer også tjekket, og de var ikke efter bogen.

“Virksomheden har ikke meddelt ejerskifte til Fødevarestyrelsen.
Ved opslag i CVR dags dato er det konstateret at der ikke er overensstemmelse mellem virksomhedens fysiske adresse og adressen opgivet i CVR. Virksomheden oplyser at virksomhedens CVR nummer nu er 40023011. Ifølge opslag i CVR dags dato er virksomheden med dette CVR nummer opstartet den 15. oktober 2018,” står der i kontrolrapporten.

Ved kontrolbesøget d. 13. august var der ikke styr på forholdene omkring egenkontrollens gennemførelse og resultatet.

“Der er kun dokumenteret opbevaringstemperaturer 1 gang d. 6.8.2019 samt opvarmning/nedkøling d. 23.7.19 og 27.7.2019. Virksomheden har ikke dokumenteret varemodtagelse. Ifølge virksomheden egenkontrol og fastsatte frekvens, skal opbevaringstemperaturer dokumenteres en gang ugentlig og varemodtagelse en gang pr. måned. Fotodokumentation er foretaget. Virksomheden havde ved tilsynet ikke taget stilling til hvor tit der skal dokumenteres opvarmning og nedkøling. Der oplyses, at der steges kebab dagligt og nedkøles efter behov,” står der i kontrolrapporten, hvor der også står, at kontrolrapporten fra d. 28. juni ikke var hængt op:

“Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde: Kontrolrapporten er ikke ophængt ved virksomheden og er dermed ikke let synlig og læsbar for forbrugerne. Foto af indgangsparti og virksomhed er foretaget,” står der.

Ejerforholdet omkring Eat Different var ved besøget af Fødevarestyrelsen d. 13. august ikke bragt i orden, og det medførte et bødeforlæg på 2.500 kroner.