Nu går arbejdet med at anlægge en cykelsti på Haderslevvej i Kolding mellem Tøndervej og Agtrupvej i gang. Sideløbende arbejdes der på den nye cykelsti mellem Vonsild og Taps. Begge strækninger er en del af den nye supercykelsti mellem Kolding og Christiansfeld, som skal øge trygheden og få flere til at tage cyklen.

”Borgerne skal opleve, at det er trygt og dejligt at cykle. Målsætningen med den nye supercykelsti er at øge antallet af cykelture med 1.900 pr. dag og reducere antallet af ulykker med 30 pct. Det vil mindske presset på vejene, hvis flere vælger cyklen frem for bilen, og samtidig har cykling en sundhedsmæssig gevinst i form af frisk luft og motion,” påpeger trafikplanlægger Gorm Baagøe, Kolding Kommune.

Cykelsti på befærdet strækning

Det nye stykke cykelsti på Haderslevvej mellem Tøndervej og Agtrupvej ventes at stå klar til oktober. Indtil da vil den trafikerede strækning være påvirket af vejarbejde, og bilister og cyklister opfordres til at køre forsigtigt og vise hensyn.

”Der er cykelsti på hele Haderslevvej med undtagelse af de 400 meter nærmest centrum, hvor cyklisterne er nødsaget til at cykle ude på kørebanen. Det skaber utryghed for cyklisterne, og selvfølgelig også for bilisterne, som er nervøse for at komme i kontakt med de tohjulede trafikanter. Da der er tale om en trafikeret vej med i gennemsnit 14.000 biler pr. døgn, har vi længe ønsket at få lavet en cykelsti på den resterende strækning,” fortæller trafikplanlægger Steen Langhoff, Kolding Kommune.

2,3 m bred cykelsti

I begge retninger anlægges en 2,3 meter bred cykelsti. Det indebærer, at muligheden for at parkere langs kantstenen begrænses. Beboere og forretningsdrivende i området er orienteret om ændringen. På den vestlige side af Haderslevvej etableres otte p-pladser med én times tidsbegrænsning samt to taxaholdepladser. I den østlige side af Haderslevvej laves en buslomme ved stoppestedet til bybusser og rutebiler.

Mere attraktivt at cykle

Udover cykelstien har trafikplanlæggerne også flere andre nye initiativer på tegnebrættet, som skal gøre det sikrere og mere attraktivt at tage cyklen på supercykelstien. I det store kryds, hvor Tøndervej, Bredgade, Sydbanegade og Haderslevvej løber sammen, etableres blå cykelbaner i nord-sydgående retning. Senere opstilles der cykelpumper på udvalgte steder, ved lyssignalerne kommer der fodhvilere til cyklister, som venter for rødt, og signalerne tilpasses, så cyklisterne får grønt lys lidt oftere i udvalgte lyskryds.

Ny cykelsti mellem Taps og Vonsild

Den nye supercykelsti mellem Kolding og Christiansfeld vil binde de to byer bedre sammen, så det bliver attraktivt for flere cyklister at pendle mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding. Faktisk vil det med den nye supercykelsti være muligt at cykle hele vejen fra Kolding midtby til Haderslev på cykelsti.

Mellem Christiansfeld og Taps er der allerede en cykelsti. Den forlænges nu med en ny cykelsti fra Taps til Vonsild, hvor cyklisterne i dag er henvist til en smal kantbane på den trafikerede hovedvej.

Arbejdet med at anlægge den nye cykelsti mellem Vonsild og Taps er netop gået i gang. Efter planen vil cykelstien være klar til indvielse i slutningen af november. Anlægsarbejdet vil kun i begrænset omfang påvirke trafikken.

Anlæggelsen af den nye supercykelsti kommer sammenlagt til at koste 20 mio. kr. 40 pct. af beløbet kommer fra en statslig pulje, som skal fremme cyklismen.