Det er ikke kun humøret, som de lange og kolde vintermåneder kan tære på. Boligen er også udsat, når frosten og vinterstorme har sat sit præg. Men der er gode råd for, hvordan du bedst sørger for, at boligen er klar til den næste vintersæson.

– Det er god ide at gå en tur rundt om huset og kigge efter, om der skulle være sket nogle skader, når det værste vintervejr er overstået, og inden planterne er begyndt at gro og få blade, der kan skjule skader, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Niels Strange, og uddyber:

– De store temperatursvingninger, som vi ofte oplever i løbet af den danske vinter, kan medføre revner og sprækker i facaden eller i soklen. Hvis man ikke hurtigt får gjort noget ved den slags skader, risikerer man, at der trænger vand ind i løbet af året, og når frosten vender tilbage, kan vandet fryse til is og udvide sig og dermed give yderligere frostsprængninger.

På taget bør boligejere se efter, om der er tagsten eller tagplader, der er revnet eller har forskubbet sig, så vand kan trænge ind i bygningen. Disse bør enten udskiftes eller lægges på plads igen. Tilsvarende gælder for rygningen, ventilationshætter på taget, ved sternbrædderne, vindskeder og dækbrædder, der bør eftergås og eventuelt udskiftes.

En tur på loftet vil heller ikke skade efter vinteren. Det er en god ide at sikre sig, at undertaget fortsat er intakt og uden huller, samt at diverse gennemføringer som fx antenner, ventilationskanaler mv. fortsat er tætte og solidt fastgjort under tagfladen.

– Den private boligejer skal dog være opmærksom på, at de ikke forringer boligen ved at ”lappe” på den, hvis talenterne inden for håndværk ikke rækker. Et synligt ”lappet hus” er nemlig ikke altid det, der holder prisen bedst, og når det gælder arbejde over jordens overflade spiller sikkerhed også ind. Det kan derfor anbefales, at man kontakter en professionel håndværker med BYG Garanti til at udføre arbejdet, siger Niels Strange.