Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at igangsætte en borgerinddragende proces med udgangspunkt i de vedtagne anbefalinger fra Analyseenheden. På baggrund af denne beslutning har der været afholdt to borgerdialogmøder i foråret 2019. Det tredje i rækken afholdes d. 22. april 2020 og sætter fokus på resultatet af analyserne.

Social- og Beskæftigelsesudvalget valgte på udvalgsmødet i december 2018 at igangsætte en borgerinddragende proces med udgangspunkt i de vedtagne anbefalinger fra Analyseenheden for arbejdsmarkedsmarkedsområdet. Hensigten er at skabe åbenhed og sikre inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og ledere i jobcentret samt andre med interesse for arbejdsmarkedsområdet.

Det første dialogmøde blev afholdt den 22. januar i det Bruunske Pakhus med titlen ”I Fredericia skaber vi arbejdsfællesskabet sammen”.  På mødet blev alle interesserede præsenteret for de politiske visioner for udviklingen af jobcentret samt analysens metoder, resultater og omsætningen heraf. Efterfølgende fik alle deltagerne mulighed for – via tre temastande – at give sine perspektiver på, hvordan endnu flere fredericianere bliver en del af arbejdsfællesskabet. Hver temastand behandlede et specifikt tema fra Beskæftigelsesplan 2019; udsatte ledige, jobparate borgere og arbejdsfællesskaber for mennesker med et handicap.  

Det andet dialogmøde, som blev afholdt den 24. juni, satte fokus på virksomhedsservice og havde titlen ”Sammen stiller vi skarpt på virksomhedsservice”. Blandt oplægsholderne var Fredericia Beskæftigelsesforum, som er sparringspartner for Fredericia Kommune i spørgsmål om beskæftigelsesområdet. Herudover var der mulighed for deltagelse i forskellige paneldebatter med fokus på både opkvalificering, rekruttering, fastholdelse ved sygdom og servicering af virksomhederne. 

Analyseenheden har nu afsluttet sit arbejde. Resultatet er otte analyser og 80 anbefalinger, som jobcentret er i gang med at implementere. Det tredje borgerdialogmøde, som skal afholdes d. 22. april 2020, vil sætte fokus på den forandring, som er blevet – og løbende bliver – skabt på baggrund af anbefalingerne fra Analyseenheden. Borgerdialogmødet bliver afholdt som et åbent arrangement for både borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Stor interesse for tidligere møder

På et møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget blev det vedtaget, at det tredje møde skal finde sted d. 22 april og det er noget udvalgets formand, Peder Tind (Venstre), ser frem til.

“Der har været stor interesse omkring de tidligere møder, og det har været gode oplevelser, hvor vi har fortalt hvad der sker på jobcenterområdet. Vi vil forsøge at give en status på de 80 anbefalinger vi har fået,” siger Tind til Fredericia AVISEN og slutter:

“Vi vil give borgerne i Fredericia muligheden for at komme og blive oplyst om, hvor vi er. Jeg hylder mødet vores borgermøder, da vi gerne vil oplyse borgerne om hvad vi laver,” slutter Peder Tind.

https://lecture.dk/event/michael-teschl-6-2-2020/

Skriv et svar