Forside Fredericia Tind: Vi havde gode drøftelser om en ny beskæftigelsesplan

Tind: Vi havde gode drøftelser om en ny beskæftigelsesplan

DEL
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har igen været samlet, denne gang med en drøftelse af en ny beskæftigelsesplan samt et tilbud til forældre med børn uden ret til ferie. Formand for udvalget, Peder Tind, beretter om gode drøftelser til mødet.

Hvert år vedtager Byrådet en beskæftigelsesplan for det kommende års arbejde med beskæftigelsesindsatsen. På mødet gennemgås de seneste nøgletal for realiseringen af beskæftigelsesplanens mål. Der arbejdes endvidere på en oversigt over indsatser, som skal være med til at realisere målene.

“Vi har sat en beskæftigelsesplan op for 2019, men i virkeligheden brugte vi meget tid på at snakke om processen for 2020. Planen for 2019 bærer præg af, at vi har sat mange skibe i søen. Vi vil i 2020 gerne være i god tid og være inddragende, hvor blandt andet beskæftigelsesforum bliver taget med”, fortæller Peder Tind.

“Det er i virkeligheden det med at andre relevante udvalg og råd skal høres i forhold til beskæftigelsesplanen. Så det handler om at sætte igang i god tid, så vi får en beskæftigelsesplan for 2020 der forlænger 2019. Vi har planlagt et temamøde i juni, hvor vi skal drøfte planen for 2020, samt udveksling af viden om kompetenceudvikling. Vi skal blive endnu bedre til at inddrage business og beskæftigelsesforum. I fællesskab skal vi sikre at virksomhederne får de rigtige ansatte”, fortsætter han.

Nye tiltag for forældre med børn uden ret til ferie

Social & Beskæftigelse har i samarbejde med Fredericia Kommunes anden aktør på sprog- og jobskolen udarbejdet to modeller for, hvordan borgere med børn, og som ikke har ret til ferie, har mulighed for inden for lovens rammer at tilbringe 2 uger af skolernes sommerferie sammen med deres børn. Model A er baseret på selvstudium, i mens Model B er baseret på fremmøde sammen med børnene til aktiviteter.

Model A

For borgere, som er på Sprogskole og Jobskole.

Der kan vælges mellem:

  1. at være selvstuderende med opgaver udarbejdet af Sprog- og Jobskolen, der efterfølgende bliver evalueret. Se uddybning i bilag 1.
  2. at deltage i det ordinære tilbud.

Model B

For borgere, som er på Sprogskole og Jobskole.

Der kan vælges mellem:

  1. at deltage i et tilbud om kultur- og samfundsforståelse, hvor borgere og deres børn møder ind til et programlagt forløb. Se uddybning i bilag 2.
  2. at deltage i ordinære tilbud.

“Det er en henvendelse vi har fået fra Enhedslisten, som forvaltningen nu har haft tid til at kigge på. De er vendt tilbage til os som udvalg med de to muligheder, det er jo selvfølgelig to muligheder der er blevet lavet ud fra at man skal overholde loven og tager udgangspunkt i de borgere der har børn uden ret til ferie. Vi skal overholde lovgivningen. Derfor er vi endt i de her tilbud, der har vi valgt tilbud 2”, fortæller formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind.

“Det synes vi at det var klart at foretrække blandt de to modeller. Det er en inddragende aktivitet med børnene. Vi er med på at bruge de penge det koster. Den lander rigtig rigtig fint, at forvaltningen kom retur med et gennemarbejdet forslag. Jeg tror at det her bliver rigtig rigtig godt. Jeg forventer også at vi evaluerer det når det har været her”, slutter Tind.

DEL