Social- og Beskæftigelsesudvalget har holdt møde, hvor de blandt andet evaluerede analyseenhedens anbefalinger til Jobcentret, som nu skal inkorporeres. Det fortæller Udvalgsformand Peder Tind til Fredericia AVISEN.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. februar 2019 blev det besluttet at tage på inspirationstur den 20. og 21. maj 2019 til tre andre kommuner. Turen gik til henholdsvis Silkeborg, Aarhus og Esbjerg.

Temaerne i Silkeborg var følgende:

 • Investering på beskæftigelsesområdet: Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats der skaber menneskelig værdi og økonomiske resultater.
 • Erhvervsrettet indsats: Introduktion til den erhvervsrettede indsats og arbejdet med Socialøkonomisk Virksomhed (SØV)

Opsamling: Besøget var på mange måder inspirerende og lærerigt, da Silkeborg Kommunes jobcenter har været den samme proces igennem, som jobcenteret i Fredericia er gået i gang med. Tilgangen i Silkeborg er:  Tillid til borgerne og en tro på at virksomhederne gerne vil bidrage. Strategien har været, at man ville være et samarbejdende beskæftigelsesområde – i alle relationer, hvor man løbende har inviteret borgere, virksomheder og samarbejdspartnere til at medskabe beskæftigelsesindsatsen. 
Generelt en anbefaling om at lave flere mindre forsøg, som monitorers tæt. Efterfølgende tages hurtigt en beslutning om at skalere op eller lukke ned igen.

Temaet i Aarhus var følgende:

 • Tilgang til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder

Opsamling: Spændende besøg, hvor udvalget fik set på ghetto-udfordringer i en helt anden skala. Generelt gav besøget anledning til mange gode drøftelser og et ønske om en gennemgang af egne indsatser på området. Der henvises til orienteringspunktet om dette på mødets dagsorden. Af konkrete forslag til evt. videre bearbejdning kan nævnes fritidsjobindsatsen og indsatsen for at få flere kvinder med ikke-vestlig baggrund i job.

Temaerne i Esbjerg var følgende:

 • Investeringsprojekter
 • Gladprojektet
 • Medvind i Østbyen

Opsamling: Esbjerg Kommune ligner Fredericia Kommune på en række punkter, så der var stor overførbarhed. Besøget viste hvor meget data kan bruges til at målrette indsatserne. Esbjerg Kommune har især haft effekt af at skrue op for antallet af samtaler og af at have fokus på en stærk virksomhedsservice. 

Forslag til punkter til drøftelse i udvalget:

 • Investeringsprojektet på beskæftigelsesområdet
 • Styrkelse af virksomhedsservice
 • Brug af ledelsesinformation
 • Styrkelse af kernedriften
 • Fritidsjob

“Det handler om, at vi for det første gerne vil have en stærk dialog og lade os inspirere af hvad man gør i andre byer på området. Vi vil også gerne høre, hvad erhvervslivet og borgerne i Fredericia siger til det. Vi har en 2019-plan, og vi er nu i gang med at udarbejde en til 2020, og når vi udarbejder sådan en plan er det vigtigt, at vi gør det via dialog, viden og inspiration så vi får en skarp 2020-plan. Der er dialogmøderne og inspirationsturene vigtig,” siger Peder Tind.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at igangsætte en borgerinddragende proces med udgangspunkt i de vedtagne anbefalinger fra Analyseenheden. På baggrund af denne beslutning blev der planlagt to dialogmøder i første halvår af 2019. Det første møde lå i januar og omhandlede, hvordan vi i fællesskab sikrer job til alle jobparate, udsatte og handicappede borgere. Det andet dialogmøde blev afholdt 24. juni og omhandlede virksomhedsservice. På udvalgsmødet evaluerede Social- og Beskæftigelsesudvalget dialogmødet i juni og drøftede, hvorledes input fra de to dialogmøder omsættes til konkrete handlingsforslag til Beskæftigelsesplan 2020.

“Vi har startet med at have tre dialogmøder om året, og vi har endnu et til efteråret. Vi har været tilfredse med deltagerantallet og feedbacken på møderne, som vi skal bruge til det fremtidige arbejde om Jobcentret,” siger Peder Tind og kommer ind på mødet d. 24. juni:

“Det vi oplevede med virksomhedsservice er noget udvalget havde fokus på, fordi vi. gerne vil have virksomhedsservice i verdensklasse. Det var rigtig god viden, hvor vi fik virksomhedsservicestrategien fremlagt.”

Evaluering af anbefalingerne fra Analyseenheden vedrørende Jobcenteret

Byrådet besluttede d. 23.04.2018 at etablere en analyseenhed, som fik til opgave at iværksætte videns indsamling, afdækning og analyse vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune. Analyseenheden har indtil videre leveret syv rapporter med anbefalinger til jobcentret.

De syv rapporter omfatter anbefalinger til: 

 • Borgernes møde med Jobcenter på Sjællandsgade
 • Borgernes møde med Jobcenter i Danmarkstræde
 • Analyse af indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Analyse af det rehabiliterende team
 • Færre sagsbehandlerskift og kortere ventetid
 • Analyse af Virksomhedsservice 
 • Analyse af indsatsen for Sygedagpengemodtagere.

Social & beskæftigelsesudvalget har tiltrådt alle anbefalinger fra analyseenheden. Jobcentret har i samarbejde med Uddannelse & Organisationsudvikling udarbejdet en plan for implementeringen. Anbefalingerne er grupperet i seks spor med disse overskrifter:

 • Tværgående samarbejde
 • Kommunikation
 • Organisering
 • MED Arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • Det gode møde og læring
 • Rehabiliterende team

“På næste møde i september får vi præsenteret den sidste analyse. Vi får en løbende opdatering af anbefalingerne, som vi alle har tiltrådt. Vi er meget opmærksom på, hvordan det går med at få inkorporeret anbefalingerne. Nogle af dem er mere komplekse end andre, og det tager tid. Når vi kigger omstruktureringer i Jobcentret og omorganisering internt kan man sige, at det vil tage tid, men det er noget vi følger tæt,” siger Peder Tind og fortsætter:

“Analyseenhedens arbejde slutter efter mødet i september, og så vil anbefalingerne blive omsat til praksis. Det er vigtigt, at vi gør det grundigt, når vi skal få tingene til at falde i hak og få dem inkorporeret. Derfor sker noget hurtigere end andet, og det har vi stort fokus på som udvalg. Vi er meget tilfredse med arbejdet, der leveres, og det er spændende med anbefalingerne, som vil komme til at give os forbedringer på de her områder,” slutter Peder Tind.

https://www.fredericiavin.dk/