Det er en anderledes verden og en anderledes tid vi lever i. Danmark er lukket ned, ikke for en påskeferie, men på grund af Corona. De socialt udsatte borgere kan ikke længere komme i varmestuen, de kan ikke længere mødes med deres kontaktpersoner. Isolationen er svær for mange, men for de socialt udsatte betyder det, at de kun bliver mere udsatte, fortæller formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind.

Fredericia AVISEN har modtaget et notat fra forvaltningen, der opsummerer hvordan det går på hele socialområdet. Det har været vigtigt for Social- og Beskæftigelsesudvalget, at der er åbenhed om situationen – for der skal ikke gemmes nogle skeletter i skabene. Den overordnede status for området lyder således:

“Generelt arbejdes i alle afdelinger på, at have tæt kontakt til medarbejderne både enkeltvis og i grupper. Dette sker via telefon eller video møder. Der følges op på de enkelte borgere i alle afdelinger, og der er opmærksomhed og fokus på, at der også følges op på pårørende, hvor dette skønnes relevant. Generelt opleves det, at borgene indtil nu håndterer situationen bedre end forventet. Vi ser borgere, som anvender ressourcer vi ikke tidligere har set, og som de i denne situation bringer i spil”.

Men det er ikke kun positive overraskelser der er i statusrapporten. For de psykisk sårbare voksne ses et større pres fra borgere, som føler sig isoleret og giver udtryk for, at de har brug for ansigt til ansigt kontakt. På Rusmiddelcenteret oplever man også udfordringer, omend det i det store hele går lige efter planen. “De unge mennesker i Boenheden er begyndt at reagere på at gå op ad hinanden hele tiden. Det er svært at være så tæt sammen med andre konstant. Vi øger derfor den fysiske bemanding i Boenheden”, lyder det i notatet sendt til Fredericia AVISEN.

Den opsøgende gadeplansindsats oplever også, at deres målgruppe har det svært i denne Coronatid. “Denne gruppe af de mest udsatte borgere er præget af sociale udfordringer, dårlig netværk, psykisk sygdom, misbrug og dårlig sundhedstilstand. Nogle i denne gruppe er ekstra ramt af situationen, da de ofte ikke et særlig stort netværk og de steder de plejer at kunne komme i og få socialt samvær er nedlukkede”, lyder det fra forvaltningen.

Samarbejdet med civilsamfundet fungerer rigtig godt, omstændighederne i betragtning. Der har over vinteren været et samarbejde med Kirkens Korshær, et samarbejde der nu fortsættes: “Kirkens Korshær har henover vinteren haft mulighed for at hjælpe hjemløse med en seng og tag over hovedet i de to boliger på Ny Mosegårdsvej. Vi har drøftet dette med Kirkens Korshær og har lavet en aftale om, at boligerne må benyttes 24 timer i døgnet ved behov grundet sygdom. Indtil nu, har der været ganske få overnatninger og ikke noget begrundet i Covid-19. Der er tale om beredskab skulle behovet opstå. Af samme grund gøres yderligere 4 boliger klar, skulle der opstå behov for det, blandt de hjemløse i Fredericia. Der er løbende tæt dialog med Kirkens Korshær om behov og status. Hjemmeplejen vil dække plejebehovet, hvis det skulle opstå”.

https://demezamode.dk/

Udvalgsformand: Jeg er stolt af medarbejdernes indsats

“Vi har sendt et notat til pressen, der giver en status på hele det sociale område. Det synes jeg er vigtigt, at vi her giver både pressen og fredericianerne et indblik i hvordan vores mange indsatser og medarbejdere arbejder. Det her er et rigtig fint overblik over hvor vi står lige nu – og hvordan dagligdagen i Fredericia ser ud på det sociale område”, forklarer Tind, inden han selv sætter ord på hvordan det står til:

“Generelt så er jeg meget opmærksom på, at den her Coronakrise også rammer mentalt – og at vi har mange sårbare borgere der er isoleret, og som vi har et ansvar for. Det er min bekymring, og har været det fra dag et, at når Danmark lukker ned er der borgere der bliver ramt ekstra hårdt. Det har vi været opmærksomme på hele vejen igennem. Derfor glæder det mig også, at når jeg får de forskellige statusser, at vi har et ret godt fint billede af hvordan vores borgere har det. Vores dygtige medarbejdere har et overblik og en opfølgning på de borgere i forskellige indsatser”.

“Det man skal sige er, at der er også nogle af de borgere der begynder at vise tegn på, at vi er nogle uger inde i Coronakrisen. Det er vores medarbejdere også ekstra opmærksomme på, så det kan være at man er nødt til at justere nogle af de indsatser. Det gør mig også rigtig tryg, at vi er ekstra opmærksomme på, at der hvor der er borgere der viser at de er ekstra pressede, der er vi også ekstra opmærksomme på det. Det glæder mig selvfølgelig, at vi er i tæt dialog med de borgere. For det er ikke nemt for de borgere som måtte sidde og være vant til at komme i sociale sammenhænge til at være fuldstændig isoleret. Så det er noget vi tager meget alvorligt”, supplerer Tind.

Hvad er det for et arbejde at være ansat i socialforvaltningen i denne tid?

“Det er paradoksalt. På den ene side er vi sat i verden for at være sammen med mennesker og skabe fællesskaber – og det kan man ligepludselig ikke. Ligepludselig skal det hele overgå til telefon. Det er klart, at vores medarbejdere der plejer at yde en vis indsats, det har de ikke mulighed for på samme måde under den her form. Så det er en paradoksal situation – og heller ikke en let situation. Men jeg noterer mig, at til stor glæde at vi, trods krisen, har så tæt kontakt med mange borgere. Vi har mange områder, og det handler om mange borgere, men alligevel har vores medarbejdere så god og tæt kontakt med borgeren. Det glæder mig”, svarer Tind.

“Man kan sige at det her er også vores udsatte borgere, som på den ene eller den anden måde har nogle udfordringer, og der har vi selvfølgelig et ekstra ansvar. Det er noget vi er meget opmærksomme på. Noget af det der også glæder mig er samarbejdet med civilsamfundet. Eksempelvis er der her med Kirkens Korshær et samarbejde. Det er jo formidabelt. Det er fantastisk at vi har så stærke samarbejdspartnere”, fortsætter han.

“Der er en løbende tæt dialog med Kirkens Korshær omkring de her boliger – og efterspørgslen. Så når nogle efterspørger et nødherberg, så er jeg fuldstændig tryg ved, at vi allerede nu har muligheder – og at vi kan skrue op for de muligheder der er. Det er noget jeg ved at andre partier tidligere har været opmærksomme på, at vi skulle overveje et nødherberg, men hele samarbejdet her glæder mig”, lyder det fra Tind.

“Jeg er glad for, at vi kan ligge et sikkerhedsnet under udsatte borgere, der er endnu mere udsatte end de plejer at være. Prøv at forestil dig, at du er en socialt udsat borger i Fredericia – og så blive ramt af en Coronakrise. Det er ikke nemt, det er det bare ikke. Dem der var udsatte før, de bliver bare endnu mere udsatte nu”, siger han afslutningsvist.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer