Justitsministeren har i dag tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der bliver rejst straffesag mod fire mænd for medvirken til terrorisme i sagen om angrebene ved Krudttønden og Københavns Synagoge den 14. og 15. februar 2015.

Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København, efter at Rigsadvokaten og justitsministeren har tiltrådt, at der nu bliver rejst straffesag mod de fire mænd.

»Anklagemyndigheden rejser tiltale mod de fire mænd for at have medvirket til angrebet ved Københavns Synagoge.   Angrebet ved synagogen skal ses i sammenhæng med angrebet mod Krudttønden nogle timer forinden og må efter anklagemyndighedens opfattelse betegnes som terrorisme,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Ifølge anklageskriftet har de fire mænd medvirket til terrordrabet på Dan Uzan og drabsforsøgene på to politibetjente ved Københavns Synagoge, som nu afdøde Omar El-Hussein efter anklagemyndighedens opfattelse begik den 15. februar 2015.

Anklagemyndigheden mener, at der i retten kan føres bevis for, at de fire mænd ved deres vedvarende og tætte kontakt til Omar El-Hussein i timerne efter angrebet ved Krudttønden – ved forskellige former for bistand og adfærd – har tilskyndet ham til at begå angrebet ved synagogen og dermed medvirket til terrorisme.

De fire mænd har været varetægtsfængslet i sagen som sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg siden februar og marts måned 2015. En femte mand, der blev løsladt af politiet den 21. januar 2016, er ikke tiltalt for medvirken til terrorisme.

Straffesagen er forhåndsberammet til behandling af et nævningeting i Københavns Byret fra den 10. marts 2016.