Nu er den samlede evaluering af den danske tourstart klar, som bl.a viser, at Tourstarten i Danmark var velbesøgt. Mere end 1,6 millioner tilskuere deltog i folkefesten langs de tre etaper.

1.-3. juli var Danmark og København vært for de tre første etaper af Tour de France, verdens største cykelløb. Det blev en stor folkelig begivenhed på tværs af landet, hvor hele verden var inviteret med til at opleve et cykelland helt i gult. Nu er den samlede nationale evaluering klar, som sætter tal på effekten af den danske Grand Départ.

Evalueringen sætter bl.a. fokus på tilskuermåling og turismeøkonomi. Af de 1.664.789 tilskuere under de tre etaper i Danmark var 722.167 turister, som samlet brugte 757 mio. kr.

– Vi fik alt det vi drømte om og mere til. Den danske Tourstart var en folkefest uden lige. Fra en magisk Holdpræsentation i Tivoli over tre fantastiske etaper til Jonas Vingegaards sejr og hyldest på balkonen foran en fyldt rådhusplads. Med over 1,6 mio. tilskuere langs landevejene, masser af turister og en superflot international eksponering er vi utroligt tilfredse og stolte, siger Sophie Hæstorp Andersen, bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark og overborgmester i København.

Evalueringen rummer desuden en analyse, som sætter fokus på medieomtalen af den danske tourstart. Denne analyse viser også flotte resultater. Den danske tourstart havde hen over perioden juli 2021 til og med juli 2022 knap 80.000 redaktionelle omtaler, hvoraf 60% var internationale omtaler. Samlet nåede omtalerne i gennemsnit 76 mio. potentielle læsere om dagen i perioden. Herudover genererede Touren i Danmark over 170.000 omtaler på sociale medier.

– Vi kan se tilbage på den danske Tour de France-start som et velgennemført arrangement. Nu foreligger der en evaluering, som bekræfter, at vi fik vist Danmark frem fra sin bedste side. Som næstformand for interessentskabet vil jeg gerne sige mange tak for samarbejdet til alle involverede parter på tværs af kommuner, staten og private aktører, siger Michael Dithmer, næstformand for Grand Départ Copenhagen Denmark og departementschef i Erhvervsministeriet.

Evalueringen fremlægger også en oversigt over økonomien bag Tourstarten i Danmark. Heraf fremgår det bl.a., at det nationale budget for Interessentskabet, som har stået for at organisere og afvikle tourstarten i Danmark, er blevet overholdt, og kan opgøre en mindre ubrugt reserve. Den samlede evaluering indeholder ligeledes en holdningsanalyse af danskernes holdning til den danske tourstart. En analyse foretaget af Epinion. Dette afsnit viser bl.a. at et flertal på to tredjedele af danskerne havde en god eller rigtig god oplevelse, og 75% er helt eller delvist enige i, at Tour de France i Danmark var en folkefest.

Den samlede evalueringsrapport er bestilt og betalt af Grand Départ Copenhagen Denmark I/S og udarbejdet uafhængigt af Geelmuyden Kiese, Epinion, Infomedia, Visit Denmark og Teleselskabet 3.