Forside Fredericia Tillykke til Hendes Majestæt

Tillykke til Hendes Majestæt

DEL
Mindekoncert for Prins Henrik i Fredensborg Slotskirke (Foto: Keld Navntoft,/Kongehuset /2019) (Foto: Keld Navntoft Ritzau /Scanpix )

Hele Danmarks dronning, Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. 2, runder i dag endnu en milepæl: Hun fylder 79 år. Her på Fredericia AVISEN vil vi gerne ønske Majestæten stort tillykke – og lykønske hende med en fortælling om den favnende dronning.

Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Hendes Majestæt Dronningen, har i dag fødselsdag. Fredericia AVISEN gik på gaden for at tale med folk om vores alle sammens Dronning.

Sidst vi i Fredericia havde fornøjelsen af et besøg fra Hendes Majestæt var tilbage i sommeren 2018, hvor hun fejrede Sct. Michaelis Kirkes 350 års jubilæum. Dengang stimlede mange mennesker sammen både ved ankomsten med Kongeskibet Dannebrog, i løbet af dagen både ved skibet og ved kirken, og da hun forlod Fredericia var der fyldt med mennesker på Gammel Havn. Det er i sandhed et billede på en favnende Dronning, der har folket på sin side. Side om side stod royalister og folk der ikke er tilhængere af monarkiet, for Hendes Majestæt Dronning Margrethe er noget specielt, hun kan noget. Hun binder folk sammen i sit favnende væsen.

Et kæmpe stort tillykke til Dronning Margrethe her fra Fredericia AVISEN.

H.M. Dronning Margrethe ankommer til Fredericia. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Dronningens historie

Døbt og konfirmeret

Dronningen er døbt den 14. maj 1940 i Holmens Kirke og konfirmeret den 1. april 1955 på Fredensborg Slot.

Tronfølgeloven

​Ved Tronfølgeloven af 27. marts 1953 blev der i Danmark indført betinget kvindelig arvefølge, og H.M. Dronning Margrethe 2. blev ved tronbestigelsen den 14. januar 1972 Danmarks første regent i medfør af den nye Tronfølgelov.

I 2009 blev tronfølgeloven ændret således, at det ældste barn (uanset køn) arver tronen.

Uddannelse

​Dronningen gik i folkeskole i perioden 1946-1955 på Zahles Skole, heraf som privatist på Amalienborg fra 1946 til 1949. I perioden 1955-1956 gik Dronningen på North Foreland Lodge, kostskole i Hampshire, England. Dronningen blev nysproglig student i 1959 fra Zahles Skole (privatist). Herefter fulgte en periode i 1960-1965, hvor Dronningen studerede på universiteter i Danmark og i det øvrige Europa.

I 1960 tog Dronningen filosofikum på Københavns Universitet, og i perioden 1960-1961 fulgte Dronningen studier i arkæologi (Diploma in Prehistoric Archaeology) ved University of Cambridge. Dronningen læste statskundskab ved Aarhus Universitet i perioden 1961-1962, ved Sorbonne i 1963 og ved London School of Economics i 1965.

Sprog

​Dronningens modersmål er dansk. Herudover taler Dronningen fransk, svensk, engelsk og tysk.

Tilknytning til forsvaret

​​Dronningen gjorde frivillig tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps i perioden 1958-1970 og modtog i denne periode en alsidig uddannelse i korpset.

Udover tilknytningen til det danske forsvar har Dronningen en særlig tilknytning til enkelte enheder i det britiske forsvar. I 1972 blev Dronningen Allied Colonel-in-Chief (æresoberst), The Queen’s Regiment, senere Princess of Wales’s Royal Regiment. I 1997 overtog Dronningen hvervet som Colonel-in-Chief i The Princess of Wales’s Royal Regiment.

Opgaver og pligter som statsoverhoved

​Det danske monarki er ifølge Grundloven konstitutionelt, hvilket indebærer, at Dronningen ikke på egen hånd kan udføre politiske handlinger. Selv om Dronningen underskriver alle love, har disse kun gyldighed, når de tillige er forsynet med en parlamentarisk ansvarlig ministers kontrasignatur. Som statsoverhoved medvirker Dronningen ved regeringsdannelser. Efter rådgivning fra repræsentanter for de politiske partier opfordrer Dronningen den partileder, der har flest mandater bag sig i Folketinget, til at søge en regering sammensat og udnævner denne efter dannelsen.

Desuden står Dronningen formelt i spidsen for regeringen, hvilket indebærer at føre forsædet i Statsrådet, hvor de vedtagne love underskrives og dermed sættes i kraft. Statsministeren og udenrigsministeren møder regelmæssigt til referat hos Dronningen for at orientere om den seneste politiske udvikling. 

Dronningen står i spidsen, når der modtages statsbesøg af udenlandske statsoverhoveder, eller der aflægges statsbesøg i udlandet. Dronningen modtager ligeledes alle udenlandske ambassadører, der – inden de kan varetage deres hverv som ambassadør i landet – afleverer deres akkreditiver.

Væsenligste opgaver

​​Dronningens væsentligste opgaver er at repræsentere Danmark udadtil og være et samlingspunkt indadtil. Den sidste opgave opfyldes bl.a. ved at efterkomme indbydelser til indvielser, jubilæer, holde årets nytårstale osv. Også udstillingsåbninger i udlandet i forbindelse med erhvervsfremstød har ofte kongelig deltagelse. 

Desuden giver Dronningen med korte mellemrum offentlig audiens, hvor borgere kan møde frem for at takke for embedsudnævnelse, tildeling af dekorationer, fortjensttegn eller lignende.

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du med? Så klik her, og få foredrag, MAGNUM-is og bobler med i købet.
DEL