DLG’s danske aktiviteter i Agribusiness Danmark havde en omsætning i 2018 på 13,5 mia. kr. på niveau med året før og et driftsresultat (EBITDA) på 438 mio. kr. Omsætning og resultat er opnået på trods af betydelig færre afgrøder at arbejde med. COO i DLG-koncernen

Ole Christensen siger:

“Høsten i Danmark blev historisk lille, hvilket naturligvis har udfordret mange af vores ejere, kunder og dermed også DLG. Det er primært varebehandlingsindtægter, som har påvirket regnskabet. Det er dog væsentligt at pointere, at vores kunder har sparet denne normalt væsentlige omkostning. Vores andre Agribusiness-aktiviteter har haft et flot år og bedre end forventet over hele linjen. Vi er således lykkedes med at udvide vores markedsandele på foderløsninger og planteavl.”

Modstår lille høst
Høsten i Danmark er skønnet til ca. 6,6 mio. tons mod en rekordstor høst i 2017 på 9,5 mio. tons. For første gang siden 2004 har Danmark været nettoimportør af afgrøder. Ole Christensen siger:

“Vejr og vind er en naturlig risiko for landbrugsbranchen. Det er meget positivt, at vi i DLG kan modstå den lille høst og alligevel levere et fornuftigt resultat. Derfor må 2018 alt i alt betegnes som tilfredsstillende. Resultatet er et klart bevis på, at de sidste fem års hårde arbejde med at nedbringe vores omkostninger, effektivisere og optimere forretningen nu for alvor er slået igennem. Vi fastholder vores stærke position på det danske marked og ser positivt på fortsat fremgang.”

Europas største rugerikoncern DanHatch (daggamle kyllinger), som DLG ejer 50% af, fortsætter sin vækst uden for Danmark med opkøb af fire franske rugerier i 2018, så der nu samlet udruges over 400 mio. kyllinger om året. Driftsresultatet (EBITDA) i DanHatch koncernen blev på 94 mio. kr.

Danæg koncernen, som DLG ejer 50% af sammen med Danægs danske andelshavere, kom ud med et rekorddriftsresultat (EBITDA) på 72 mio. kr. (63 mio. kr. i 2017). Resultatet er primært skabt via Danægs produktselskaber.

Forventninger til 2019
“Den lille høst kan fortsat give lidt udfordringer i første halvår af 2019, men vi forventer alligevel at kunne præstere et fornuftigt resultat med baggrund i væsentlig større vintersædsarealer samt en lang række nye tiltag. Vi fortsætter den positive udvikling inden for bl.a. digitalisering og har iværksat nye initiativer på at afdække risikostyring af landmandens foderløsninger samt korndisponering,” siger Ole Christensen.

“Vores Agribusiness-område er konkurrencedygtig og i god form. Der er mange positive takter, og vi står godt rustet. Bl.a. med vores investeringer i havneanlæg i Fredericia og Masnedø, der står klar til høst 2019. Samtidig ser vi frem til, at de økonomiske forudsætninger for landbruget forbedres i 2019, hvilket er en vigtig forudsætning for, at vores ejere og DLG fortsat kan udvikle sig.”

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her