Da Alternativet gik i valgforbund med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti trak Alternativets Søren Haastrup sig. Han kunne ikke sig selv i Alternativet længere. Nu stiller han op som løsgænger.

– Jeg stiller op som løsgænger, fordi det er der jeg føler jeg bedst kan være tro mod mig selv og den måde jeg vil agere på i politik og den måde fredericianerne kan få det klareste billede af, hvad de får ved en stemme på undertegnede, fortæller Søren Haastrup og fortsætter:

-Jeg har tidligere lavet “borgermøder” om et givent emne, og den stil vil jeg forsætte dels for at blive klogere på emner, men også for åbenhedens skyld. På disse møder vil der ikke være en lukket agenda og det sker som modsvar på de møder som Byrådet arrangerer, hvor dagsordenen er meget styret og lukket og fredericianerne begrænses i muligheden for at snakke om det, der fylder for dem.

Søren Haastrup Arkivfoto: Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

-Borgermøderne vil jeg påbegynde igen nu, når det er muligt og jeg vil fortsætte med det også som eventuelt medlem af Byrådet. Jeg vil angribe den her lukkethed og med Kommunestyrelsesloven i hånden, vil jeg stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene gøres i kommunen og jeg ved, at jeg ikke vil begrænses i målet om åbenhed, gennemsigtighed og reel borgerinddragelse og derfor vil jeg holdes ude af partipolitiske agendaer og strategier, for jeg har en idé om, at disse kan blive begrænsende for hvordan jeg vil kæmpe for åbenhed og gennemsigtighed og for, hvornår jeg skal sige her til og ikke længere altså, hvornår jeg skal melde ud, at jeg ikke kan være en del af en politisk aftale, uddyber kandidaten.

Hvad får vælgerne, hvis de stemmer på dig?

– Dem der sætter en stemme på mig skal vide, at jeg vil gøre alt der er i min magt for at sprænge dørene ind og åbne lokalpolitikken op og gå vidt for, at fredericianerne bliver hørt og ikke blot spurgt, som jeg synes, det er nu. Jeg vil kæmpe for at skabe et sammenhængende Fredericia, hvor de der har det sværest ikke bliver glemt, hvor ungdommen bliver hørt og inddraget og faktisk får ejerskab i egen ungdom og muligheder. Jeg vil skabe Danmarks mest involverende og bedste jobcenter, hvor dels der investeres i, at jobparate og sygdomsramte ikke bliver parkeret på kontanthjælp. Det er hele menneskesynet, jeg vil have ændret og det er gennemgående i kommunen dels fra jobcenter henover handicapområdet, ældreområdet og til familieafdelingen, at kulturen skal ændres. Mennesket har en værdi og ikke kun som arbejdskraft, fortæller han og fortsætter:

– Investeringer i mennesker skal ikke anses som en udgift men en investering og derfor vil jeg have både budgetter og årsregnskaber lavet om så kausaleffekter medregnes og indregnes. Dermed bliver det også tydeligere, hvilke hensigter de forskellige partier har med deres investeringer. Min prioritet er i mennesker. Jeg vil kunne se mig selv i øjnene hver aften, når jeg går i seng og det kan jeg ikke altid hvis det jeg ikke vil gå på kompromis med vil blive begrænset af partipolitiske prioriteringer. Jeg har mennesker omkring mig, der siger: “Søren du passer ikke ind i politik- det vil du knække dit hjerte på og skulle gå for meget på kompromis med din integritet i.” Men jeg tænker netop min integritet og det, at jeg ikke vil gå på kompromis her netop er en styrke jeg kan tage med ind i mit politiske arbejde.

-Jeg er skarp til at suge viden til mig, jeg er inddragende i min tilgang og jeg vil ikke tilsidesætte åbenhed og gennemsigtighed blot for at få nogle politiske aftaler igennem. Det tænker jeg dels er væsentlige kapaciteter at tage med ind i Byrådet og blot vil styrke lokaldemokratiet og fredericianernes tilgang til dette og samtidig mangler vi nogen, der internt stiller spørgsmålstegn ved den måde tingene gøres på og kan gennemskue, når datagrundlaget for beslutninger er for tyndt for, at der bør træffes en beslutning. Jeg er Søren og det vil jeg også være i mit byrådsarbejde, intet mindre og intet mere, slutter Søren Haastrup

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer