Det tidligere byrådsmedlem fra Venstre, Christian Jørgensen, undrer sig over udviklingen i borgervejledersagen i Fredericia. Han slår samtidig fast, at det daværende byråds intention med ansættelsen af en borgervejleder i Fredericia Kommune var en uafhængig instans, der skulle kunne udføre sit arbejde med fornøden integritet uden at skulle være nervøs for forvaltningsapparatet.
 

– Den aktuelle sag har jeg naturligvis ikke viden om, men jeg kan huske, at vi ansatte borgervejlederen med en klar intention om uafhængighed, fordi vi ville give borgerne tryghed og en bedre service. Funktionen skulle ikke kunne opfattes som forvaltningens forlængede arm, men en neutral funktion som borgerne kunne henvende sig til, fortæller Christian Jørgensen, der var med til at ansætte Jesper Gottlieb.

– Selve funktionen skulle køres med en tryghed i ansættelsen for borgervejlederen. Idet vi var bevidste om, at man i denne stilling kunne komme under pres fra flere sider. Det var intentionen, og det gik vi også ud og markedsførte. Jeg ved, at borgerne har været meget glade for løsningen, der faktisk har været en succes. Borgerne fik den service, som vi politisk ønskede, at de skulle få. Først med Lotte, så med Liv og Jesper, som borgervejledere, og det virkede som det skulle, forklarer Jørgensen, der i øvrigt var formand for borger- og demokratiudvalget, som det nyvalgte byråd har nedlagt.

Så han var ansat af byrådet og ikke af administrationen?

– Det var intentionen ja. Det blev dog aftalt, at han skulle referere “administrativt” til kommunaldirektøren, efter min opfattelse dengang var det noget med ferie, løn, telefon, pc, kantineordning og lignende. Det skulle naturligvis ikke vendes med byrådet. Jeg var med til at ansætte ham sammen med daværende kommunaldirektør Michael Holst, og må igen slå fast, at målet var en bedre borgerservice for de borgere, der kan have svært ved at finde rundt i de mange oplysninger, man kan møde i konkrete sagsbehandlinger, og jeg ved som sagt, at mange af dem der har gjort brug af Jespers vejledning har sagt, at han har gjort et godt stykke arbejde.

Se også denne optagelse fra 2017, hvor Christian Jørgensen fortæller om ansættelsen af borgervejlederne, og hvorfor det var byrådet, der ansatte, og ikke forvaltningen.