Borgerne i Fredericia Kommune lader gerne bilen stå for at låne en af kommunens elcykler og prøve livet som cykelpendler.

For tredje år i træk stiller Fredericia Kommune 10 elcykler til rådighed for borgere, der har lyst til at prøve en elcykel i tre måneder. ”Test en elcykel” hedder projektet, som Grønt Sekretariat i Fredericia Kommune står bag som en del af kommunens indsats for gøre transporten grønnere.

Og det tyder på, at elcyklerne er et hit, for de har alle været lånt ud til 80 testcyklister i de to år, som projektet har kørt.  Denne sæson er bestemt ingen undtagelse. Grønt Sekretariat har allerede nu modtaget flere ansøgninger end elcykler, så tilmeldingen er lukket for denne omgang, og flere er kommet på en venteliste.

Vi har fat i noget 

Onsdag den 12. september sendes sæsonens første hold testcyklister af sted.

”Jeg er glad for, at så mange vælger at bruge vores tilbud. Endnu mere fedt er det, hvis projektet inspirerer testcyklisterne til at fortsætte med at cykle frem for at vælge bilen efter testperioden”, siger formand for Miljø og Teknikudvalget Christian Bro.

For at måle effekten af projektet bliver deltagerne efter testperioden bedt om at svare på et spørgeskema om deres transportvaner. Efter to år begynder der at tegne sig et billede, som Christian Bro er godt tilfreds med.

”Cirka en fjerdedel af testcyklisterne har købt en elcykel efter testperioden, og cirka halvdelen svarer, at projektet vil ændre deres transportvaner. Det tyder altså på, at vi har fat i noget”, siger Christian Bro.

Resultaterne fra de første to år, projektet har kørt, viser også, at deltagerne i testperioden cykler 3-4 dage om ugen og i gennemsnit er cykelturene 14 km.

Test en elcykel

 • I 2016 købte Grønt Sekretariat i Fredericia Kommune 10 elcykler, som lånes ud til borgere, der gerne vil teste en elcykel som alternativ til bilen i den daglige pendling.
 • Projektet er en af Fredericia Kommunes indsatser for at gøre transporten grønnere i kommunen.
 • Formålet med projektet er at få flere til at vælge cyklen frem for bilen i den daglige transport og dermed reducere udledningen af drivhusgasser og mindske trafiktrængslen og efterspørgslen på parkeringspladser.
 • Da projektet startede i foråret 2016 ansøgte 115 borgere om at deltage i projektet, og flere blev skrevet på venteliste.

Om elcyklerne

 • Elcykler udleder 30 – 40 gange mindre CO2end almindelige personbiler ifølge Det økologiske Råd.
 • Elcyklerne er af mærket e-fly. Rækkevidden på en opladning er op til 60 km. Fredericia Kommune har både herre- og damecykler.

Hvem kan blive testcyklist

Du kan ansøge om at blive testcyklist, hvis du:

 • bor i Fredericia Kommune
 • har fem kilometer til arbejde eller andet gøremål – og gerne vil afprøve om transporten kan klares på elcykel i stedet for med bil
 • vil besvare spørgeskema ved testperiodens afslutning
 • har en indboforsikring, der dækker cykler.
 • vil være behjælpelig med at vedligeholde cyklen i testperioden, (pumpning, vask og smøring)

https://www.gfforsikring.dk/kontakt-gftrekantomr%C3%A5det